Innovation og ledelse (i-bog)

hjernen som medspiller

Den kompetente leder er sin egen læremester, før han er andres. Ledelse skal trænes, men vil du blive din egen læremester, uanset hvad du leder, skal du have indblik i din særlige måde at tænke på.Innovation og ledelse; hjernen som medspiller retter opmærksomheden mod lederens hjerne og de kognitive kompetencer, der ligger bag lederens opleve-tænke-handleevne.

Bogen giver et nyt syn på tænkning og imødekommer et behov for at tænke fremtiden på nye måder. Syv ledelseskompetencer, fem tænkemåder og den innovative videnproces bringes i spil. Luppen på lederhjernen skal spotte viden i bevægelse, den sætter fokus på den verden, lederen erfarer, giver udtryk for, tænker over og omformer i samme proces. Følgende videnområder og deres dynamiske samspil uddybes og behandles:

  • Skabe en vision
  • Udforme en mission
  • Forme og motivere et følgeskab
  • Skabe en dynamisk social struktur
  • Sprede tillid og optimisme
  • Udvikle talent
  • Opnå resultater - innovation og kreativitet.

Bogen er velegnet til undervisning på videregående uddannelser, men kan med fordel læses af alle, der interesserer sig for ledelse.

Innovation og ledelse (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788702321128
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
14. august 2009
Sider:
256
Redaktør:
Mette Schilling

ANMELDELSER

”Bogen kan bruges til undervisning i ledelse på videregående uddannelser, men kan læses af alle, der interesserer sig for ledelse.” ”Kjeld Fredens er læge og hjerneforsker og har et cv, der viser, at han evner at sprede sig over et stort felt. Han er forfatter til flere titler omhjernen og indlæring. Han har fokus på hjerne- og kognitionsforskning i denne ledelsesbog, der handler om innovativ ledelse. Ledelsesinnovation drejer drejer sig nemlig om at kunne fastholde et dynamisk forhold mellem del og helhed samt at have indblik i egen tænkeevne. Bogen starter med et kapitel om hjerneprocesser. Allerede i introduktionen lancerer forfatteren en kompetencefigur, der viser samspillet mellem 6 ledelseskompetencer, der hver især har lige stor betydning. Bogens sidste 6 kapitler tager sig af hver sin kompetence. Stoffet formidles forbilledligt i et sprog, som er tilgængeligt for alle, der vil sætte sig ind i dette stof og Kjeld Fredens’ udlægning.” ”Bogen står noget for sig selv i den i øvrigt meget righoldige nyere ledelseslitteratur. Ledelsesbog med fokus på lederens hjerne og de kognitive kompetencer, der ligger bag lederens opleve-, tænke- og handleevne.”
Ellen Lind Jensen
DBC01. oktober 2009
"[...] forfatteren er en superpædagog, og alle de begreber, han bruger og udfolder, bliver grundigt og pædagogisk forklaret. Ikke omstændigt og alt for teoretisk, men netop så tilpas grundigt, at ingen bliver hægtet af [...]"
Hildebrandt og Brandi
Hildebrandt og Brandi18. december 2009
"Bogens hovedkvalitet er, at den sætter ledelse og innovation ind i så opdaterede rammer, som ønskes kan i forhold til biologisk og psykologisk hjerneforskning , filosofi, sociologi, pædagogik og organisation." "[...] Jeg vil gerne anbefale bogen. Den kan både inspirere, berige og belære, men absolut også provokere og irritere."
Centerdirektør Karsten Junker
Ugeskrift for læger 8. feb 201010. februar 2010
Bogens hovedkvalitet er, at den sætter ledelse og innovation ind i så opdaterede rammer som ønskes kan, i forhold til biologisk og psykologisk hjerneforskning, filosofi, sociologi, pædagogik og organisation. Den menneskelige psyke omfatter således helheden af hjerne, krop og omverden. Kreativitet, innovation og udvikling kan ske i spændingsfeltet mellem modsætninger. Kreativiteten kan udvikles med resurser, teamdannelse, frihed, udfordringer, supervision og støtte. Bogen egner sig som genlæsning og som opslagsværk. Jeg vil gerne anbefale bogen. Den kan både inspirere, berige og belære, men absolut også provokere og irritere.
Overlæge Carsten Hendriksen
Ugeskrift for læger08. februar 2010
”För att bli en bra ledare krävs träning. Men det räcker inte, det gäller också att ha ett tajt grepp kring sitt eget lärande, och sitt eget sätt att tänka. En bra ledare är nämligen både sin egen och andras läromästare. Det menar Kjeld Fredens i Innovation og Ledelse – Hjernen som medspiller. Fredens är läkare och hjärnforskare, och riktar i booken luppen mpt ledarens hjärna. Han antar en kognitiv ansats på ledarskapet, lite: ”ledarskäpshjärnen – så funkar den”. Fredens tar upp sju kompetensområden som ham menar att en ledare bör bemästra: Skapa en vision, utforma en mission, skapa och motivera en grupp, skapa en dynamisk social struktur, sprida tillit och optimism, utveckla talang, samt uppnå resultat – genom innovation och kreativitet. Alla dessa områden samverkar. För att nya idéer och innovation ska uppstå krävs att alla finns på plats.”
JG
Entré01. oktober 2009