Identitetskriser

Veje og vildveje for det fragmenterede moderne menneskes identitet

Det moderne menneske slås med en smertefuld tvivl og usikkerhed i forhold til sin identitet. Hvem er jeg i virkeligheden? Hvordan vil jeg gerne være? Hvad er mine grundlæggende mål, normer, værdier og idealer? Denne tvivl og usikkerhed kan bl.a. udvikle sig til behandlingskrævende psykiske vanskeligheder, herunder borderlinelidelser.

Vores moderne vestlige samfund er tilsvarende præget af en alvorlig indre fragmentering, polarisering og uenighed om, hvad der er ’vores’ grundlæggende normer, værdier og idealer – det er et samfund præget af dybe identitetskriser, som kommer til udtryk i bl.a. amokløbende identitetspolitik og populistiske bevægelser.

Med afsæt i en dybtgående beskrivelse af menneskets identitet, dens hovedelementer og forskellige former for identitetsforstyrrelser fremlægger Identitetskriser et bud på, hvordan vi kan forstå og håndtere både individuelle og samfundsmæssige identitetskriser, i det forfatteren betegner som den ’fragmenterede modernitet’.

CARSTEN RENÉ JØRGENSEN er professor i klinisk psykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Identitetskriser

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741272931
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
17. februar 2020
Sider:
512
Redaktør:
Mette Schilling

ANMELDELSER

Samfundet er en patient i identitetskrise

Krisen har tydeliggjort illusionen om, at vi skaber vores liv uafhængigt af andre. Den tvungne isolation har afdækket vores dybe behov for hinanden og for at høre til i fællesskaber, mener både psykologiprofessor og historiker. De håber, at krisen i bedste fald kan justere vores kollektive selvbillede, så individualisme og social forbundethed står mere lige.

Hvis samfundet var et menneske, ville det være en psykiatrisk patient med en identitetsforstyrrelse. Det lider af en indre splittelse og ved ikke, hvem det selv er, hvor det kommer fra, og hvor det er på vej hen. Det sidder fast i nuet, fordi det ikke tør tro på en positiv fremtid, og det mangler en samlende fortælling, som giver det retning og modstandskraftmod kaos.

Nogenlunde sådan kan man sammenfatte tesen, som psykologiprofessor Carsten René Jørgensen anfører i sin seneste bog.

Få uger før coronakrisen lukkede Danmark, udgav han mammutværket " Identitetskriser - veje og vildveje for det fragmenterede moderne menneskes identitet" på Hans Reitzels Forlag.

Roberta Montanri

Kristeligt Dagblad

18. maj 2020

Psykologiprofessoren har lagt Danmark på briksen. Diagnosen er ikke god, lad os bare sige det sådan. (...)

Men måske er identitet og identitetskriser ikke kun noget, der spiller en rolle for den enkelte person. “Som kultur er vi efter min vurdering også i en form for identitetskrise,” siger psykologiprofessor Carsten René Jørgensen. Han har i mange år arbejdet med identitet og personlighedsforstyrrelse, og i sin nye bog Identitetskriser?–?Veje og vildveje for det fragmenterede moderne menneskes identitet vover han at overskride sit fagområde og ikke kun tale om identitet og identitetskrise på det personlige plan, men også på samfundsniveau. For hvad nu hvis det danske samfund også har en identitet? Og hvad nu, hvis det kan komme i krise af nogle af de samme grunde som enkeltpersoner, nemlig en umoden identitet som følge af blandt andet polarisering og manglende selvfølelse?

Jeg har læst den meget omfattende bog og talt med Carsten René Jørgensen om denne kobling. En kobling, der, mener han, kan hjælpe os med at forstå de konflikter, der skaber splittelse i vores samfund, og hjælpe os med at finde en bedre balance mellem individ og fællesskab. Det behov for en balance bliver sat på spidsen i den nuværende coronakrise.

Torben Sangild

Zetland

19. maj 2020

At være menneske i en kultur med ondt i identiteten.

Professor Carsten René Jørgensen har skrevet en ny bog om identitetskriser. Han mener, at den senmoderne kultur åbner en masse muligheder for mennesker, men at den også stiller en række krav, som ikke alle kan håndtere og leve op til. Og det giver særlige udfordringer for det enkelte menneske og i det psykologiske arbejde.

Læs hele artiklen her

Anita Frank Goth

Magasinet P

02. juni 2020

Bogen består af to dele, en meget omfattende litteratur- og referenceliste på 38 sider samt et stikordsregister. Den er skrevet i et meget ordrigt, nuanceret og udfoldet sprog, og er på ingen måde letlæst. Måske ville nogle ikke-psykologer kunne finde på at kalde den unødigt kompliceret i sit sproglige udtryk. (...) Og helt konkret har CRJ udviklet en liste med 15 karakteristika, der beskriver, hvad voksne med en moden og velfungerende identitet, ofte har udviklet hovedparten af. (p.310) Det er en lidt krævende men også berigende bog, hvor der bestemt også er noget at hente for os i gymnasieskolen.

Elsebeth Nielsen – Middelfart Gymnasium og HF

Psykologiinformation

10. november 2020