Fås som

i-bog

Pris pr. stk.

360,00 kr.

288,00 kr. ekskl. moms

Enkeltbrugerlicens

Du skal være logget ind for at købe dette produkt

Identitetskriser (i-bog)

Veje og vildveje for det fragmenterede moderne menneskes identitet

Det moderne menneske slås med en smertefuld tvivl og usikkerhed i forhold til sin identitet. Hvem er jeg i virkeligheden?
Hvordan vil jeg gerne være? Hvad er mine grundlæggende mål, normer, værdier og idealer? Denne tvivl og usikkerhed kan bl.a.
udvikle sig til behandlingskrævende psykiske vanskeligheder, herunder borderline-lidelser.

Vores moderne vestlige samfund er tilsvarende præget af en alvorlig indre fragmentering, polarisering og uenighed om, hvad der er ’vores’ grundlæggende normer, værdier og idealer – det er samfund præget af dybe identitetskriser, som kommer til udtryk i bl.a. amokløbende identitetspolitik og populistiske bevægelser.

Med afsæt i en dybtgående beskrivelse af menneskets identitet, dens hovedelementer og forskellige former for identitetsforstyrrelser
fremlægger Identitetskriser et bud på, hvordan vi kan forstå og håndtere både individuelle og samfundsmæssige identitetskriser i det, forfatteren betegner som den fragmenterede modernitet.

CARSTEN RENÉ JØRGENSEN er professor i klinisk psykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Identitetskriser (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741280004
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
17. februar 2020
Sider:
512
Redaktør:
Agnes Ringer