Hverdagslivet

Hverdagslivet

Sociologier om det upåagtede

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Hverdagen spiller en afgørende rolle, hvis man vil forstå samfundet i sin helhed og kompleksitet, og de seneste årtier har studier af hverdagen spillet en stadig større rolle inden for sociologien. Hverdagslivet – sociologier om det upåagtede giver en bred introduktion til hverdagslivssociologien som et samlet felt. Bogen beskriver hverdagslivssociologiens ophav i Chicago-skolen og den amerikanske pragmatisme samt udviklingen mod nyere teoridannelser.

Der stilles skarpt på marxisme, fænomenologi, eksistentialisme, emotionssociologi og nyere fransk hverdagslivssociologi, der ikke er eksplicit sociologiske skoler, men som på hver deres måde kaster et perspektivrigt blik på hverdagslivet. Endvidere præsenteres centrale hverdagslivstænkere som Goffman, Garfinkel, Sacks og Schegloff. Bogen er rettet mod studerende og undervisere på universiteter og højere læreanstalter.

Bogen foreligger her i en gennemrevideret og ajourført udgave med til føjelse af to kapitler: fransk hverdagssociologi og emotionssociologi.

 

Indhold:

1.

      

Chicago-sociologi: Anja Jørgensen

2.

      

Amerikansk pragmatisme: Antje Gimler

3.

      

Symbolsk interaktionisme: Jan Trost, Irene Levin

4.

      

Marxisme, modernitet og utopi: Michael Gardiner

5.

      

Fænomenologisk sociologi: Dan Zahavi og Søren Overgaard

6.

      

Erving Goffmann: Søren Kristiansen

7.

      

Fransk hverdagssociologi: Michael Hviid Jacobsen

8.

      

Eksistentiaistisk sociologi: Joseph A. Kotarba

9.

      

Etnometodologi og det absurdes sociologi: Michael Hviid Jacobsen

10.

  

Samtaleanalyse: Søren Peter Olesen

11.

  

Emotionssociologi: Emma Engdahl og Michael Hviid Jacobsen

 

Redaktion: Michael Hviid Jacobsen, professor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU. Søren Kristiansen, lektor i sociologi ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU, samt prorektor sammesteds.