Fremtidens leder

Fremtidens leder

en psykologisk værktøjskasse

Beskrivelse

Fakta

Ledelse sker mellem mennesker, og derfor er din evne til at danne, udvikle og være i relationer afgørende for, hvordan du lykkes som leder. Evnen til at relatere sig er således fremtidens kernekompetence inden for ledelse.

Denne bog giver en let, men grundig introduktion til tidlige tilknytningsmønstres betydning for lederens relationelle kompetencer. Med en vekselvirkning mellem teori og cases bliver du præsenteret for, hvordan du kan højne din robusthed, autenticitet og gennemslagskraft som leder. I de enkelte kapitler gives der en beskrivelse af, hvordan fremtidens ledere skal kunne magte den rette balance mellem autenticitet og autoritet og kunne håndtere medarbejdernes reaktioner og følelser i organisationer, der ofte er komplekse og præget af konstante forandringer. 

Du får undervejs i bogen mulighed for at kortlægge dit eget tilknytningsmønster – og med en omfattende psykologisk værktøjskasse kommer forfatterne med bud på, hvordan du kan arbejde videre med at udvikle dine relationelle evner.

Bogen henvender sig til undervisere, der uddanner ledere, og ledere på alle niveauer.

Gitte Svanholm er udviklingskonsulent med speciale i ledere og relationer, tidligere HR Partner i Novo Nordisk og master i organisationspsykologi.

Susanne Rønskov Hermann er HR Udviklingschef i ISS, master i organisationspsykologi og har specialiseret sig i udvikling af ledere.