Fra interaktion til relation

Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore og Fonagy

I Fra interaktion til relation præsenterer Susan Hart og Rikke Schwartz fem tænkere, som på hver deres måde har bidraget til at udvikle tilknytningsteorien:

  • Donald W. Winnicott, som foregreb væsentlige dele af tilknytningsteorien, idet han undersøgte, hvordan forældrenes omsorg bidrager til at skabe et rum, hvor barnet kan realisere sit potentiale og udvikle sig;
  • John Bowlby, tilknytningsteoriens egentlige grundlægger, som viste, hvordan tilknytningsrelationer mellem børn og omsorgspersoner er af afgørende betydning for udviklingen af barnets personlighed;
  • Daniel N. Stern, som har videreudviklet tilknytningsteorien, især gennem studier af den tidlige interaktion mellem spædbørn og mødre;
  • Allan N. Schore, som har bygget bro mellem tilknytningsteori og neurovidenskab og vist, hvordan udviklingen af barnets hjernestrukturer afhænger af dets erfaringer med tilknytning;
  • Peter Fonagy, som har forenet psykoanalyse, tilknytningsteori og neurobiologi i en teori om mentalisering – evnen til at forstå sammenhængen mellem adfærd og mentale tilstande, både hos en selv og andre.

Bogen er en præsentation af fem teoribygninger, men samtidig en mere generel introduktion til tilknytningsteorien, som i dag spiller en afgørende rolle for forståelsen af børns udvikling og især betydningen af tidlige omsorgsrelationer.

SUSAN HART er cand.psych. og har arbejdet som behandler, underviser og supervisor i en række sammenhænge. Hun har været en af de første i Danmark til at beskæftige sig med neuroaffektiv udviklingspsykologi. Tidligere har hun udgivet bøgerne Hjerne, samhørighed, personlighed og Betydningen af samhørighed på Hans Reitzels Forlag.


RIKKE SCHWARTZ er cand.psych., supervisor og specialist i børnepsykologi. Hun har i en længere årrække arbejdet i psykiatrien og desuden fungeret som faglig konsulent i forbindelse med børnefjernelsessager. De seneste år har hun været privatpraktiserende psykolog.

Fra interaktion til relation

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741252117
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
30. september 2008
Sider:
296
Redaktør:
Mette Schilling

ANMELDELSER

"Fra interaktion til relation er et godt bud på en oversigtsbog over nogle af de vigtigste tilknytningsteorier."
Mie Poulsgaard
Kulturkapellet12. januar 2009
"Psykologerne Susan Hart og Rikke Schwartz har samlet en håndfuld af de førende teoretikere, der har arbejdet ud fra tilknytningstankegangen, og det er der kommet en meget spændende bog ud af. [...] 'Fra interaktion til relation' er skrevet af to forfattere, der tydeligvis har et indgående kendskab til deres stof."
Bo Møhl
Politiken27. marts 2009
"Fra interaktion til relation er et godt bud på en oversigtsbog over nogle af de vigtigste tilknytningsteorier."
Mie Poulsgaard
Kulturkapellet12. januar 2009
"Psykologerne Susan Hart og Rikke Schwartz har samlet en håndfuld af de førende teoretikere, der har arbejdet ud fra tilknytningstankegangen, og det er der kommet en meget spændende bog ud af. [...] 'Fra interaktion til relation' er skrevet af to forfattere, der tydeligvis har et indgående kendskab til deres stof."
Bo Møhl
Politiken27. marts 2009