Faglig videndeling på sociale medier

Faglig videndeling på sociale medier

Thought Leadership og Personal Knowledge Management i praksis

Beskrivelse

ANMELDELSER

Ekstramaterialer

Fakta

Bogen introducerer til digital videnomsætning og til strategier for, hvordan man som videnarbejder og virksomhed kan udnytte de digitale teknologier på en måde, der gør en reel forskel. Bogen er den første på dansk, der giver medarbejdere og virksomheder redskaberne til at videndele med succes, og som forklarer teorierne bag.

Bogen viser, hvordan man som videnarbejder kan skabe værdi for sit eget eller virksomhedens brand gennem kuratering, hvordan man kan etablere et professionelt brand gennem en content strategi, samt hvordan man kan forholde sig kritisk bevidst til de problemstillinger, der omgærder aktiviteterne på de sociale medier: Det drejer sig dels om juridiske og praktiske spørgsmål, som hvordan man forholder sig til ophavsret og negativ brugerrespons, dels om de negative effekter, som medieinddragelsen kan have for videnarbejderens koncentration og evne til at tænke kreativt og innovativt. De enkelte kapitler bringer konkrete eksempler, der illustrerer videnformidling og Thought Leadership i praksis. 

Information omsættes i dag langt hurtigere end for 20 år siden, og digitaliseringen har resulteret i et overflødighedshorn af muligheder for at indhente information og formidle viden. Omvendt har udviklingen også medført et såkaldt information overload – en oplevelse hos den enkelte bruger af, at hans eller hendes kognitive kapacitet drænes af at skulle forholde sig til store mængder af information. Der er derfor i nyere tid opstået en voksende interesse for den værdi og brandingeffekt, som bearbejdning af information, udvikling og deling af viden kan være forbundet med. Dette kommer bl.a. til udtryk inden for teoridannelser om videnledelse og i nyere marketingtænkning, fx med Thought Leadership.

Bogen er opdelt i to dele. Del 1 gennemgår i to kapitler videnledelse og Personal Knowledge Management, mens del 2 er praktisk orienteret og giver en introduktion til, hvordan strategisk arbejde med Thought Leadership og faglig videndeling kan give værdi for videnarbejdere.