Faglig ledelse i offentlige organisationer

I klassisk tænkning er den professionelle lederrolle en strategisk leder, mens faglig ledelse delegeres til de ansatte. I de senere år er der kommet mere og mere fokus på, at en førstelinjeleder skal kunne udøve såvel strategisk som faglig ledelse.

Forfatteren præciserer i bogen, at lederrollen i faglig ledelse sigter mod laget af de ansattes nærmeste (formelle) leder. Derfor er førstelinjelederen i centrum i denne bog.

Bogen beskriver ti karakteristika for faglig ledelse

 • Faglig ledelse i centrum
 • Faglig ledelse skal varetages af professionelle ledere
 • Faglig ledelse har kerneopgaven i centrum
 • Faglig ledelse er at oversætte og omsætte organisatoriske mål til faglige løsninger
 • Faglig ledelse er også forandringsledelse
 • Faglig ledelse inkluderer strategisk personaleledelse (HRM – Human Resource Management)
 • Faglig ledelse stiller andre krav til dokumentation og kvalitetsstyring
 • Faglig ledelse er nærværende ledelse
 • Faglig ledelse er også at delegere ansvar og give de ansatte rum til selvstændigt at løfte de faglige udfordringer
 • Faglig ledelse indgår som en lederrolle i samspil med øvrige lederroller

Bogens målgruppe er studerende på mellemlange og videregående uddannelser, hvor offentlig ledelse er i centrum. Praktikere, dvs. førstelinjeledere, der på forskellig vis beskæftiger sig med offentlig udvikling og forandringsprocesser, kan også have udbytte af bogen.

Faglig ledelse i offentlige organisationer

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741263113
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
07. juni 2016
Sider:
192
Redaktør:
Henning Persson

ANMELDELSER

"I gamle dage blev den fagligt dygtigste udnævnt til leder. Ulempen var, at han ikke altid var en dygtig leder. Siden blev det moder-ne at ansætte professionelle lede-re, som ikke nødvendigvis havde for-stand på den faglighed, deres med-arbejdere praktiserede. Det var hel-ler ikke hensigtsmæssigt. Så nu går tendensen mod en fusion: hybridle-delse.

[...]Forfatteren, der er lektor og for-sker ved SDU, analyserer begrebet, opstiller idealer og kommer med anbe-falinger. Et eksempel: Faglig ledelse bør udøves af formelle, professionel-le førstelinjeledere med faglig indsigt og strategisk personaleansvar. Faglige ledere skal fokusere på kerneopgaven og være tæt på de ansatte. Og de skal have handlerum, ansvar og vilje til at udøve forandringsledelse. Bogen hen-vender sig til studerende og praktikere, der arbejder med offentlig ledelse i før-ste linje (tættest på medarbejderne), og som interesserer sig for udvikling og forandringsprocesser."

Middelboe
HK Statbladet30. august 2016