Evaluering af læring, undervisning og uddannelse

Evaluering af læring, undervisning og uddannelse

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Evaluering er i dag i stigende grad blevet en integreret del af læring, undervisning og uddannelse.

EVALUERING AF LÆRING, UNDERVISNING OG UDDANNELSE er den første danske fremstilling, der giver en sammenhængende præsentation af evaluering på uddannelsesfeltet – fra evaluering af den enkelte deltagers læring over evaluering af undervisning til evaluering af uddannelse. Bogen beskriver principper for forskellige tilgange til evaluering på baggrund af den seneste forsknings- og praksisbaserede viden. De forskellige tilgange er illustreret med konkrete eksempler fra det danske uddannelseslandskab.

EVALUERING AF LÆRING, UNDERVISNING OG UDDANNELSE henvender sig til alle, der arbejder med læring, undervisning og uddannelse, og som vil blive klogere på, hvad evaluering er, og hvad evaluering kan anvendes til.

Denne 2. udgave af bogen er opdateret med evalueringsforskningens nyeste udviklinger og deres betydning for evalueringspraksisser. Endelig er der tilføjet nye kapitler om evalueringsfeltets rødder og evalueringsprocessen i større projekter.

MICHAEL ANDERSEN er cand.mag. i samfundsfag, geografi og erhvervsøkonomi samt master i ledelse og organisation inden for det pædagogiske felt. Michael er chefkonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og underviser ved DPU; Aarhus Universitet som ekstern lektor i evaluering.

BJARNE WAHLGREN er professor i voksenpædagogik ved DPU, Aarhus Universitet og leder af Nationalt Center for Kompetenceudvikling.

JAKOB WANDALL er cand.polit. og har en baggrund som forsker inden for kommune- og uddannelsesområdet. Jakob underviser ved DPU, Aarhus Universitet som ekstern lektor og arbejder med måling af læring i virksomheden NordicMetrics.