Erhvervsjura - opgave- og materialesamling

Erhvervsjura - opgave- og materialesamling

Beskrivelse

Fakta

Dette opgavehæfte knytter sig til lærebøgerne Erhvervsjura for de finansielle uddannelse og Erhvervsjura til marketing og service og følger samme emneområder.
Bogen indledes med en vejledning i opgaveløsning og dækker herefter alle relevante emner som

 • Juridisk metode og retskilder
 • Domstolene og procesretlige grundsætninger
 • Aftaleret
 • Køberet
 • Erstatningsret
 • Produktansvar
 • Selskabsret
 • Arbejdsret
 • Persondata
 • Fintech
 • Lejeret
 • Udbudsret
 • Transportret
 • Markedsføringsret
 • E-handelsret
 • Varemærkeret
 • International privatret
 • Insolvensret
 • Gældsbreve og andre fordringer
 • Handel med fast ejendom
 • Tinglysning
 • Pant
 • Kaution
 • Kreditaftaler
 • Familieret
 • Arveret

Hæftet indeholder opgaver af variende omfang og supplerende materialer.

Samme serie

Ingen produkter