En lærebog til sundhedsadministrative medarbejdere

En lærebog til sundhedsadministrative medarbejdere

Skal vi komme i gang?

Beskrivelse

Fakta

Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator er en forholdsvis ny uddannelse. Her får du den første grundbog skrevet direkte til uddannelsen. Samtidig er bogen velegnet til videreuddannelse af de mange lægesekretærer, som i mange år har været en central kraft i det sundhedsadministrative arbejde.

Det er en grundbog som giver et indgående blik på det sundhedsadministrative fag og faglighed samt de mange muligheder som et fag som dette byder på. Bogen beskriver også det samlede sundhedsvæsen og giver dig en organisatorisk forståelse ved at beskrive organiseringen, styring, digitalisering og den økonomiske opbygning i det samlede sundhedsvæsen.

Og sidst i bogen stiller forfatterne skarpt på kommunikation og samtale, som er en afgørende kompetence for at løse kerneopgaven i forhold til patienter og borgere, men også i forhold til samarbejdet tværfagligt i organisationen