Didaktisk opslagsbog

INTERVIEW: PETER BRODERSEN OG TO LÆRERSTUDERENDE FORTÆLLER OM BOGEN

Bogen stiller skarpt på 52 opslag om klassiske og moderne didaktiske begreber. Hvert opslag præsenterer begrebets teoretiske baggrund, dets betydning i en praksis og dets bidrag til professionel analyse, forberedelse eller evaluering af undervisning. Det er f.eks. ”Lærerroller”, ”Stilladsering”, "Øvelse”.

Didaktisk opslagsbog er en værktøjskasse: opslagene er redskaber til at kvalificere lærerens begreber om og handlemuligheder i praksis.

Bogens erfarne undervisere, forfattere og forskere skriver og henvender sig til alle, der ønsker at udvikle sig som underviser på et teoretisk og reflekteret grundlag. Bogen er derfor særlig egnet til undervisningen ved læreruddannelsen og til efter- og videreuddannelse.

Didaktisk opslagsbog

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741277752
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
18. maj 2020
Sider:
336
Redaktør:
Henrik Juul

ANMELDELSER

Didaktisk opslagsbog redigeret af Peter Brodersen fra University College Lillebælt er her et godt værktøj til en række af de grundlæggende elementer, didaktikken består af. Her er 52 opslag - begreber og kategorier - der over nogle ganske få sider præsenterer et særligt aspekt af didaktikken. Man kan læse lidt introducerende om ‘feedback’ og ‘klasseledelse’ og blive introduceret for bredere begreber som ‘dannelse’ og ‘metakognition’. Der er også mere læringsteoretisk orienteret begreber som ‘oplevelse, erfaring og erkendelse’ og ‘kulturforståelse og normkritik’.

Der er således rigtig mange begreber ude at gå, og de bliver hver især kompetent behandlet af forskere og undervisere, der har arbejdet med det særlige aspekt af undervisningen. Eksempelvis skriver Lene Tanggaard om ‘fantasi’ og ‘kreativitet’ - begreber hun har skrevet udførligt om mange andre steder. (...) 

Alle opslag er krydret med cases, der i mere eller mindre grad spiller ind på opslagenes fremstillinger. Ideen med casene er virkelig god, men måske skulle brugen have ligget mere fast, så der kom mere samspil - dialog - mellem case og opslagets begrebslige fremstilling.

Opslagsbogen er virkelig god, fordi den dels er gennemarbejdet med krydshenvisninger, de enkelte opslag er fagligt funderede og der er gjort rigelig plads til, at skribenterne har sat deres eget personlige præg på opslagsordene.

Læs hele anmeldelsen her

Ove Christensen

Kulturkapellet

09. juni 2020