Det organisatoriske træ

Det organisatoriske træ

Beskrivelse

ANMELDELSER

Ekstramaterialer

Fakta

Bogen stiller skarpt på, hvordan vi kan forstå og leve livet i de organisationer, vi indgår i. I bogen bliver en lang række perspektiver på ledelses- og organisationsteori gennemgået – lige fra klassiske, rationelle perspektiver over mere humanistiske og åbne perspektiver til de nyeste psykologiske, systemiske og konstruktivistiske organisationsforståelser.

Perspektiverne illustreres med Det Organisatoriske Træ, der som sin stamme har de klassiske perspektiver og i sin krone rummer de nyere perspektiver.

Bogen indeholder konkrete eksempler på, hvordan de mange teorier kan forstås og bruges i praksis.

Den nye udgave af bogen er gennemgribende opdateret med nye eksempler, kilder og kapitler.

Der er tilføjet tre nye kapitler om teorier til ledelses- og organisationsfeltet, der for alvor er vokset frem siden førsteudgaven fra 2015. Derudover er der tilføjet et nyt kapitel med en introduktion til videnskabsteori og herunder koblingen til ledelses- og organisationsteorien. De oprindelige 12 kapitler har også fået nye tilføjelser.

Bogen har især fundet anvendelse på diplommodulet organisation, udvikling og samskabelse, og revisionen har derfor fokuseret på at gøre bogen til den oplagte grundbog på dette modul.

Samtidig er bogen velegnet som opslags- og overbliksværk blandt andet i forhold til afgangsprojekter på diplomuddannelserne i ledelse.