Den samfundsetiske udfordring

Den samfundsetiske udfordring

Beskrivelse

Fakta

NYT DANSK HOVEDVÆRK OM ETIK OG SAMFUND

 

 

Den eksplosive forandring af det moderne globale samfund kaster os til stadighed ud i nye samfundsetiske udfordringer. Alle normer står konstant til diskussion.

 

I bogen Den samfundsetiske udfordring leverer sociologen og filosoffen Øjvind Larsen en systematisk gennemgang af de centrale filosofiske, politiske, retsteoretiske og sociologiske traditioner, der har præget den moderne samfundsetiske diskussion.

 

Forfatteren hævder, at der ikke længere findes nogen positiv etisk teori, der kan levere det endelige svar på de samfundsetiske udfordringer. I bogen argumenteres der i stedet for en kritisk orienteret samfundsetik, der fastholder en nødvendig sammenhæng mellem etik, politik, ret og demokrati. Det afgørende er at skabe åbne rum og institutioner, i hvilke alle parter får mulighed for at deltage i fastsættelsen af de normer, som har betydning for deres liv.

 

 

Øjvind Larsen

er lektor i filosofi og sociologi på Handelshøjskolen i København. Han har igennem en årrække forsket i og skrevet om samfundsetiske problemstillinger. På Hans Reitzels Forlag er tidligere udkommet Forvaltning, etik og demokrati, der handler om de samfundsetiske problemstillinger inden for den offentlige sektor.

Fås som

Se priser, og find forhandler på Bogpriser.dk.

Find priser.

Samme genre

Ingen produkter