Øjvind Larsen

Forskning med børn og unge
Bogen handler om, hvordan børn og unge inddrages i etisk ansvarlig forskning. Bogen går i dybden med en række af de etiske situationer, udfordringer og dilemmaer, som forskellige forskningsmetoder rejser, hvad enten metoden er anvendelse af dybdegående forskningsinterview, feltarbejde, tegning som metode i forhold til børns hverdagsliv eller videooptagelser i skoleklassen. Centrale etiske begreber som informeret samtykke, fortrolig

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

250,00 kr.

200,00 kr. ekskl. moms

+-
Den samfundsetiske udfordring
NYT DANSK HOVEDVÆRK OM ETIK OG SAMFUND Den eksplosive forandring af det moderne globale samfund kaster os til stadighed ud i nye samfundsetiske udfordringer. Alle normer står konstant til diskussion.

Fås som

  • e-bog (pdf-format)

e-bog (pdf-format)