Den politiske skandale

Den politiske skandale

Magt og synlighed i mediealderen

Beskrivelse

Fakta

Det er skandalen af den saftigste politiske slags der udforskes i denne bog, fra Profumo over Watergate til Clinton-Lewinsky-skandalen. John B. Thompson, der er lektor ved University of Cambridge og leder af forlaget Polity Press, opstiller her en egentlig skandalernes typologi: Hvad kendetegner den politiske skandale, og hvorfor indtager den så prominent en plads i medierne og i den offentlige debat? Hvad er de samfundsmæssige og politiske konsekvenser af den politiske skandale? Kendetegner skandalen i højere grad det liberalt demokratiske samfund end andre samfundsformer?

I forbindelse med politiske skandaler er fænomener som magt, tillid og moralske idealer ofte involveret, og den enkelte politikers omgang med disse fænomener holdes op imod gældende normer. Hvis en politiker mistænkes for at have foretaget sig noget skandaløst eller ligefrem tages på fersk gerning, vil hele hans liv, også privatlivet, blive endevendt i al offentlighed. Derfor er det i stigende grad vanskeligt at opretholde det gamle skel mellem offentligt og privat. Det forhold understreges af mediernes udvikling de sidste par århundreder hvor aviser, tv og nu også internettet hurtigt kan formidle sladder af den ene eller den anden art til et globalt publikum.

Politiske skandaler kan have en forfriskende effekt på den offentlig debat, noterer John B. Thompson, men de kan også skabe en vis kynisme og en generel mistillid til landets ledende skikkelser. Konklusionen er derfor at den politiske skandale næppe styrker det liberalt demokratiske samfund.

Oversat af fra engelsk efter Political Scandal af Stig W. Jørgensen.

Fås som
I alt

360,00 kr.

288,00 kr. ekskl. moms