Den digitale borger

Digitaliseringen af velfærdsstaten påvirker i større eller mindre grad alle.

Men hvad vil det sige at blive gjort til og være en digital borger? Hvilke fortællinger, perspektiver og blikke er der på den digitale borger i dag? Og hvordan håndterer det enkelte individ disse nye forventninger i sin dagligdag? Disse spørgsmål undersøger forfatterne i denne bog ved at sætte fokus på den digitale borger som en grundlæggende ny politisk figur i den danske velfærdsstat.

Bogen samler resultaterne fra en række empiriske studier for at give et nuanceret blik på denne nye figur. Den præsenterer et historisk studie af den danske stats politiske arbejde med digitali­sering fra 1990’erne og frem til i dag. Den undersøger, hvor­dan danske borgere oplever digitaliseringen af deres dagligdag. Den sætter fokus på, hvordan danskere med fysiske og kog­nitive funktionsnedsættelser anvender digi­tale teknologier i deres hverdag. Og den bevæger sig helt ud i velfærdsstatens frontlinje gennem et studie af danske borgerservicecentre og frontmedarbejdernes håndtering af borgeren. Samlet set temati­serer og belyser disse nedslagspunkter på forskellig vis, hvad det vil sige at være en digital borger i dagens Danmark.

Bogens målgruppe er alle, der er interesserede i overgangen til digitale samfund. Den er skrevet til praktikere i velfærdsstaten og til studerende på videregå­ende uddannelser, som ønsker at forstå digitaliseringens mange betydninger.

Den digitale borger

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741268125
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
02. november 2017
Sider:
172
Redaktør:
Henning Persson

ANMELDELSER

"I deres aktuelle bog ser forfatterne Morten Hjelholt og Jannick Schou nærmere på, hvad det konkret indebærer at være digital borger i Danmark. Hvilke forventninger stiller staten, fx via borgerservicecentre og frontmedarbejdere, til den enkelte borger, og hvordan håndterer borgeren disse forventninger i dagligdagen?"

[...]

"Bogen henvender sig især til velfærdsstatens praktikere, men også til studerende på videregående uddannelser."

djøfbladet

13. januar 2018

"To forskere fra IT-Universitetet lægger med bogen " Den digitale borger" op til diskussion. De mener, at digitalisering i mere handler om, hvordan vi ønsker at indrette vores samfund end teknik, adgang og statistik. [...]

Helt grundlæggende har de to pointer. For det første, at den digitale borger ikke bare er en bestemt type, men ser meget forskellig ud. For det andet, at enkeltvis har de enkelte digitaliserede sagsområder ikke givet anledning til den store debat, men samlet set er der tale om en af de største omvæltninger i samfundet i nyere tid."

Mogens Jepsen

HK Kommunalbladet

22. januar 2018