Demokratisk fornyelse

Demokratisk fornyelse

Byer der går foran

Beskrivelse

Fakta

Bogen tager dig med til fire europæiske byer, der går foran, når det gælder demokratisk fornyelse: Reykjavik, Amsterdam, Glasgow og Barcelona. Hvorfor gik de i gang? Hvilke metoder har de benyttet? Og hvilke erfaringer har de gjort sig?

Borgersamlinger, borgerbudgetter og samskabende processer. Det er nogle af de nye metoder, byer og lokalsamfund i disse år griber til for at udvikle det lokale demokrati og give borgerne mere direkte indflydelse i deres lokalområde. 

Der er et stort behov for at forny demokratiet. Vi oplever et demokratisk underskud og en tillidskløft. Samtidig vokser behovet for at få flere med til at løse de samfundsmæssige udfordringer. Spørgsmålet er bare: Hvor gør vi det bedst – og hvilke faldgruber skal vi være opmærksomme på?

Hvis du som forvalter, politiker eller græsrod arbejder med at styrke borgernes deltagelse i udvikling af byer og lokalsamfund, klima, integration eller velfærd, kan bogen give dig begreber og metoder til nye måder at arbejde på og til at forstå, hvad der er på spil i demokratiet og i byudviklingen.

Demokratisk fornyelse henvender sig til studerende inden for offentlig forvaltning, politik og administration samt de, som i deres daglige arbejde har borgerinddragelse eller demokratiudvikling som felt.

Anne Tortzen, ph.d., leder af Center for Borgerdialog, er ekspert i demokratiudvikling, borgerinddragelse og samskabelse. Hun har siden 2009 rådgivet kommuner i Danmark og Norden om demokratiudvikling. 

anne tortzen

Demokratisk fornyelse

Anne Tortzen, ph.d., leder af Center for Borgerdialog, er ekspert i demokratiudvikling, borgerinddragelse og samskabelse, taler med redaktør Frederik Buhl Kristensen fra Politiken Byrummonitor om bogen 'Demokratisk fornyelse'.

Klik på billedet og se videoen