Deltagende observation

Deltagende observation, hvor forskeren aktiv deltager i det miljø,han undersøger, er en udbredt metode inden for antropologi og samfundsvidenskab. Denne bog giver en teoretisk og praktisk introduktion til metoden.

Hvordan kan man som forsker eller studerende gå til værks, når man vil foretage en videnskabelig undersøgelse baseret på deltagende observation? Og hvilken type af problemstillinger er metoden særlig velegnet til at udforske?

Bogen giver konkrete og praktiske anvisninger, som kan være nyttige for såvel den erfarne som den uprøvede feltforsker, ligesom denne metodes centrale faldgruber diskuteres.

Ud over at beskrive og diskutere deltagende observation som en konkret samfundsvidenskabelig metode, forankrer bogen metoden i en bestemt videnskabsteoretisk tradition, fænomenologien.

Deltagende observation har fået status af en klassiker på området og foreligger her i en en gennemrevideret og ajourført udgave. Bogen vil kunne indgå i metodeundervisningen på mellemlange og videregående uddannelser inden for det samfundsfaglige område samt være velegnet som værktøj for erfarne forskere.

Søren Kristiansen er professor mso og prodekan ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, AAU. Hanne Kathrine Krogstrup er professor og dekan ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, AAU.

Deltagende observation

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741258683
Udgave:
2
Udgivelsesdato:
23. januar 2015
Sider:
236
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

"Hvordan kan man gå til værks, når man som forsker eller studerende vil foretage en videnskabelig undersøgelse baseret på deltagende observation blandt mennesker i deres egne omgivelser, og hvilke problemstillinger er metoden særlig velegnet til at udforske? Bogen giver teoretisk og praktisk indføring med eksempler og fokus på udfordringer."
Socialrådgiveren25. marts 2015