Coaching og konflikthåndtering

Coaching og konflikthåndtering

Beskrivelse

Fakta

Bogen behandler en række af de mekanismer og redskaber, der kan bruges af ledere og medarbejdere for at undgå, at samarbejdet i organisationen hindres af ikke-konstruktive konflikter. Coaching er et af de udviklingsværktøjer, som kan anvendes og give lederkompetencer på organisations-, team- og individuelt niveau i forhold til konflikthåndtering.

Alle arbejdspladser har dagligt konflikter! Det er et vilkår, der skaber dynamik på arbejdspladsen, men skillelinjen for, hvornår konflikter skaber udvikling, og hvornår de dræner medarbejderne og organisationen for energi, er hårfin.

Denne 4. udgave af bogen er tilpasset fagplanen til akademifaget af samme navn, men kan med fordel anvendes på uddannelser og kurser, hvor konflikter på arbejdspladsen er et tema. Begreberne ’mediation’ og ’forhandling’ er adskilt mere, fordi det nogle gange er nødvendigt at genforhandle for at kunne undgå tvister og konflikter.


Alle undersøgelser i COACHING OG KONFLIKTHÅNDTERING er opdateret, og som noget nyt suppleres bogen af en lydbogsversion og af en række videoer, der forklarer centrale teorier og begreber og kan lette læringen for de studerende.

1

Hvordan hænger coaching og konflikthåndtering sammen?

2

Hvad er de forskellige konflikttyper på arbejdspladsen?

3

Hvad er de fire konflikttemaer?

4

Hvad er konflikttrappens rolle i en konstruktiv konfliktkultur?

5

Hvordan anvender man assertiv kommunikation i konflikthåndtering?

6

Hvordan kan Karl Tomms spørgemodel anvendes i konflikthåndtering?

7

Sådan bruger du mediation i forbindelse med konflikthåndtering