Aktionsforskning

Aktionsforskning

– i et læringsperspektiv

Beskrivelse

Ekstramaterialer

Fakta

Aktionsforskning handler om at forske gennem handlinger. Vel at mærke handlinger, man foretager på det sted, man undersøger, og sammen med dem, man undersøger. Typisk er det handlinger, der skal skabe udvikling og forandringer for dem, man undersøger sammen med. Det er der mange traditioner for og metoder til, som denne bog belyser gennem ti kapitler.

At mennesket kan lære, er grundlaget for, at mennesket kan forske, udvikle og forandre. Derfor har bogen undertitlen i et læringsperspektiv. Bogens fokus er at udfolde netop læringsperspektivet i aktionsforskning, herunder hvordan forandring, læring og produktion af ny viden kan forstås som to sider af samme sag.

Bogen falder i tre dele:

Del 1: Teoretiske perspektiver på læring og deres betydning for forskning i organisationer.

Del 2: Organisatorisk læring og ledelse i konkrete projekter.

Del 3: Aktionsforskningens mange ansigter: fra private virksomheder til udvikling i lokalsamfund.

Aktionsforskning – I et læringsperspektiv er skrevet af erfarne aktionsforskere og henvender sig til studerende, undervisere og forskere ved universiteter og professionshøjskoler.