Tal med spontanitet og personlighed

Liv, berøring og virkelig erfaring opstår i mødet med det, der ikke kan kontrolleres. En verden, der er fuldstændig kendt, planlagt og styret, ville være en død verden.

Improvisation er et overset begreb i retorisk teori. Der er derfor også mange misforståelser og skrækscenarier, hvad angår at improvisere i mundtlig retorik og tale

Denne bog giver et nyt perspektiv på mundtlig retorik og talekunst, hvor personlighed, naturlighed og spontanitet ikke skal tvinges frem men vokse dynamisk og automatisk ud af improvisationen.

Retorisk improvisation er en praktisk indføring i improvisation i mundtlig retorik. Bogen tilbyder en enkel og overskuelig teknik, som hjælper dig med at tilegne dig og træne improvisation i en mundtlig kommunikationssituation. Den afliver samtidig nogle af de mest sejlivede myter om improvisation og giver dig teori om, hvad det vil sige at improvisere retorisk.

I bogen får du indblik i:

  • Hvad det vil sige at improvisere i en tale, og hvad der kendetegner vellykket, retorisk improvisation.
  • Konkrete værktøjer, der hjælper dig med at skabe de bedste betingelser og rammer for improvisationen.
  • Hjernens fantastiske ydeevne og begrænsninger, når det kommer til at improvisere og bryde med vanen og det kendte.
  • Værktøjer og strategier til at håndtere modstand og spontane øjeblikke, som kan opstå undervejs, når du improviserer i en tale.
  • Mod på at improvisere i en tale – også når der er meget på spil.

 

 

Retorisk improvisation kan bruges som supplement til undervisningen i mundtlig retorik på videregående uddannelser, seminarer og professionshøjskoler. Den henvender sig også til alle, som ønsker at kunne improvisere overbevisende og vellykket i mundtlig retorik.

Om forfatteren

Lis Raabjerg Kruse er cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet og konservatorieuddannet saxofonist. Hun beskæftiger sig med improvisation på scenen, på talerstolen og i træningslokalet, hvor hun blandt andet har klædt politikere, virksomhedsledere, kunstnere og studerende på til at kunne improvisere. Hun har tidligere været ekstern lektor i retorik på Københavns Universitet og driver i dag selvstændig konsulent- og foredragsvirksomhed.