LÆSER DU TIL LÆRER?

Er du lærerstuderende og har brug for et overblik over bøger til din uddannelse? Her får du et overblik over de bøger, du skal bruge samt gode råd og øvelser til din praktik.

BØGER TIL 1. SEMESTER PÅ LÆRERUDDANNELSEN

Her kan du se, hvilke bøger du skal bruge gennem dit første studieår på læreruddannelsen.

1

UNDERVISNINGSFAG PÅ LÆRERUDDANNELSEN

Dansk er et af undervisningsfagene på læreruddannelsen og det er opdelt i to fag efter alder og klassetrin. Hans Reitzels Forlag har to grundbøger til danskfaget, der er inddelt efter de klassetrin, som der undervises i.

  • Dansk 1.-6. klassetrin (50 ECTS-point)
  • Dansk 4.-10. klassetrin (50 ECTS-point)

1

BØGER TIL GRUNDFAGLIGHEDEN

På læreruddannelsen skal du have undervisning i de fag, som er en del af grundfagligheden. Det er fagene herunder, og dem vil du løbende blive introduceret til gennem hele uddannelsen.

  • Pædagogik og almen didaktik

 

  • Pædagogisk psykologi, inklusion og
    specialpædagogik

 

  • Livsoplysning

 

  • Dansk som andetsprog

 

  • Valgfag

LÆRERENS PÆDAGOGIK OG DIDAKTIK

 

 

2

DU HAR FRI ADGANG TIL GYLDENDALS DIGITALE LÆREMIDLER

Som lærerstuderende har du fri adgang til alle digitale læremidler fra Gyldendal. Læs mere om fagportalerne til ale grundskolens fag og de andre digitale læremidler, som du frit kan benytte under din studietid.

2

NÅR DU SKAL I PRAKTIK

Under din uddannelse skal du løbende i praktik igennem alle fire år, fordelt på fire perioder – én hvert år. På dit første år kan praktikken være én dag omugen på praktikskolen. I alle praktikforløb får du mulighed for at planlægge og gennemføre undervisningsforløb.

Praktikken er en integreret del af undervisningsfagene, og du vil derfor opleve, at du har mulighed for at bruge din viden fra fagene ude i praktikken kort tid efter.

1

GODE ØVELSER OG RÅD TIL DIN PRAKTIK

Når du skal i praktik, er der mange ting at holde styr på. At stå over for en klasse er i sig selv en bedrift, og det kræver god forberedelse. Derfor har vi samlet nogle af de essentielle øvelser, som vil være relevant for dig at gribe fat i på et tidspunkt i din praktik. Du kan frit downloade dem her og bruge dem undervejs gennem alle dine praktikforløb på tværs af fag.

1

Find bøger til alle fag på læreruddannelsen

Hold dig opdateret og få gode tilbud på bøger