“Pædagogik har et liv, en relevans og en betydning i feltet”

7. februar 2024 | Sarah Coster Hjelmsø

Sådan lyder det fra David Thore Gravesen, lektor på pædagoguddannelsen på VIA University College, der er redaktør på grundbogen Pædagogik - Introduktion til pædagogens grundfaglighed. Vi har talt med David om denne opdaterede 2. udgave af bogen, der blandt andet tæller 6 nye kapitler. 

“Bogen havde efterhånden et par år på bagen, så det var oplagt med en revision af kapitlerne,” forklarer David og lægger vægt på, at ambitionen fra start var at lave en ny udgave af bogen, hvor forfattere kunne få mulighed for at tilføje ny viden og refleksioner fra deres felt. “Det gør også, at læsere og studerende fremadrettet vil kunne bruge bogen i deres aktuelle pædagogiske og studiemæssige sammenhænge,” tilføjer han. 

Undersøgelses- og forskningsbaseret David_Thore_Gravesen

Pædagogik - Introduktion til pædagogens grundfaglighed er en mangfoldig introduktion til centrale pædagogiske tematikker. Med et mål om at introducere den studerende til det pædagogiske felt, indeholder bogen både cases, eksempler og dilemmaer fra en bred vifte af pædagogiske institutionstyper og kontekster. David fortæller, at bogens kendetegn er, at den både er undersøgelses- og forskningsbaseret og lige netop denne kombination gør, at han opfatter bogen som en antologi fremfor en typisk grundbog: “Det er samlingen af spændende undersøgelse- og forskningsbaserede artikler, der gør, at bogen ikke kun er relevant for studerende, men for alle, der interesserer sig for pædagogik.” 

6 nye kapitler 

De nye kapitler spænder vidt og bredt – og gør læseren klogere på alt fra omsorg og fællesskaber til normkritiske værdier og refleksion i praksis. Her kan du se et overblik over de seks nye kapitler.

 1. Professionel omsorg
  “Med afsæt i sit eget arbejde og publicerede artikler om emnet, dykker Ditte Winther-Lindqvist ned i omsorgs-begrebet og alle dets afskygninger,” fortæller David og forklarer, at det er et yderst spændende kapitel, der fordyber sig grundigt i det betydningsfulde begreb.  
 2. Normkritiske værdier i pædagogisk praksis
  Kapitlet er skrevet af Marta Padovan-Özdemir og Stine Del Pin Hamilton, som i følge David tager udgangspunkt i et emne som mange studerende er interesseret i. “Normkritik er et andet interessant begreb i pædagogikken, der diskuteres i flere dele af samfundet,” fortæller David og henviser til, at der er mange der diskuterer, hvordan man skal forholde sig til emnet over for børn og unge. 
 3. Om pædagogers arbejde for social bæredygtighed i en usikker verden
  Det tredje nye kapitel, som David ønsker at fremhæve, er Pia Natalie Skødt Christensens kapitel. “Med udgangspunkt i sine egne erfaringer som underviser på pædagoguddannelsen, dykker Pia ned i en ustabil verden,” forklarer David og fortsætter: “Hun diskuterer blandt andet, hvordan vi sikrer, at de ting vi sætter i gang, kan genbruges både socialt og i konkrete sammenhænge”.  
 4. Frihed og tænkning i pædagogikken
  Dette anderledes syn på pædagogikken leder David videre til Niels Jakob Pasgaard’s kapitel. “Hvad styrer vores tænkning?” spørger David, “Hvad er det egentlig, der styrer vores forehavende, når vi som pædagoger eller lærere står som autoriteter overfor en børnegruppe?”. Disse spørgsmål bliver der reflekteret over i kapitlet, der kommer vidt omkring vigtige dannelsesmæssige aspekter af pædagogisk arbejde.  
 5. Fællesskaber i pædagogikken
  Her er det Morten Nissen, professor ved DPU på Aarhus Universitet, der gennem sin forskning dykker dybere ned i begrebet. “For 10-15 år siden talte vi meget om anerkendelse, og for 5-10 år siden talte vi meget om inklusion,” pointerer David: “I dag er det bl.a. fællesskaber, der er på dagsordenen – og derfor er det også vigtigt, at det inkluderes i den nye udgave af bogen”.  
 6. Refleksion i praksis
  Afslutningsvis fremhæver David det nye kapitel om refleksion i praksis - en klassiker inden for pædagogikken. “Kapitlet, der er skrevet af Bo Persson, er vigtigt for studiet af pædagogik - og for at blive klar til arbejdet som pædagog,” fortæller han og tilføjer: “Man skal både kunne reflektere mentalt, men også i mødet med andre mennesker i praksis – og det er netop dette, som kapitlet giver nogle gode bud på, hvordan man kan gøre,” afslutter David. 

En grundig introduktion til pædagogikken 

Pædagogik - Introduktion til pædagogens grundfaglighed kan altså siges at være en omfangsrig grundbog, der introducerer studerende såvel som andre interesserede til pædagogikkens forskelligartede emner og begreber. Bogen kaster et reflektorisk og diskuterende blik på både samfundsudvikling og pædagogiske sammenhænge, og giver læseren eksempler, cases og konkrete problemstillinger fra praksis. Bogen er skrevet af eksperter på området og er både aktuel for studerende, der søger konkret vejledning til praksis, men også for studerende, der har en ambition om at byde ind i deres profession ved at anskue pædagogiske spørgsmål med en kritisk vinkel. 

Køb bogen her

Pædagogik

Pædagogik

Pris pr. stk.

500,00 kr.

400,00 kr. ekskl. moms