Kampen om disciplinerne

Viden og videnskabelighed i humanistisk forskning

Denne bog sætter en ny videnskabsteoretisk dagsorden for humaniora.

Humaniora lever en udsat tilværelse, og en lang række aktører fra Dansk Industri til Europa Kommissionen har en holdning til, hvad humaniora er, kan og skal. Men de mange holdninger til humaniora hviler ofte på et misvisende og misforstået grundlag.

Mens naturvidenskaberne og til dels samfundsvidenskaberne ofte betragtes som discipliner, der forsøger at forklare almene sammenhænge og love, ses humaniora ofte som en samlebetegnelse for fag, der går efter at forstå enkelte kontekster eller åbne op for en kritisk granskning og i sidste ende demokratisk dannelse af borgerne.

Denne bog viser, at humaniora i dag i langt højere grad må betragtes som humanvidenskab, og sætter fokus på nye tendenser i humaniora som digital, kognitiv og medicinsk humaniora samt humanistisk miljø- og sundhedsforskning; discipliner, som trækker tråde til alle dele af det videnskabelige felt, og som placerer humaniora som et videnskabeligt felt, der sigter efter at forstå og beskrive grundlæggende systemer og dynamikker.

Bogen er redigeret af Simo Køppe,  David Budtz Pedersen og Frederik Stjernfelt og udspringer af Humanomics-forskningsprogrammet, Københavns Universitet.

Kampen om disciplinerne

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741261300
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
28. juli 2015
Sider:
432
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

"Bogen er et imponerende stykke forskning og udmærker sig ved at være en særdeles omfattende, detaljeret og perspektivrig empirisk afdækning af dansk humaniora.
[...] Nogle af bogens kapitler hæver sig endda langt op over jordnære redegørelser og dataanalyse og udgør intellektuelle kraftpræstationer udi selvstændig tænkning, overblik og abstraktion. [...] "Kampen om disciplinerne" er en milepæl i dansk videnskabshistorie - en uomgængelig videnskabsteoretisk nyklassiker [...]"
Jan Maintz
Information25. juli 2015
”[...] grundlæggende er ’Kampen om disciplinerne’ et meget sobert, grundigt og tankestimulerende værk. [...] Kant ville have været tilfreds, mistænker jeg. Nu mangler vi blot, at politikerne, universiteternes bestyrelser, rektorerne og dekanerne alle nærlæser ’Kampen om disciplinerne’. Men dette er også et ekstremt tankevækkende og veloplagt værk for alle, der enten har en skummel fortid på humaniora eller selv stadig befinder sig der – personligt fik jeg inspiration til mindst tre nye forskningsprojekter under læsningen, og jeg skulle mene, at enhver akademiker og forsker, ja, engageret samfundsborger vil have glæde af at læse med.”
Mikkel Bruun Zangenberg
Politiken23. august 2015
"Den imponerende bog giver en slags øjebliksbillede af humanistiske videnskabsfolks emner, metoder og fortsatte betydning, og derved giver den fornyet tro på humanioras fremtid."
Hans Gregersen
NORDJYSKE Stiftstidende15. september 2015
''Kampen om disciplinerne er et kærkomment værk, som italesætter en spændende problematik og også kommer med mange kompetente bud på, hvor humanistisk forskning skal gå hen.''
Michael Agerbo Mørch
Kulturkapellet 12. november 2015