Aktionslæring

Læring i og af praksis

I Aktionslæring -læring i og af praksis præsenteres en metode, der har til formål at imødekomme den komplekse udfordring, det er at tilrettelægge læreprocesser for andre.

Aktionslæring drejer sig om at udvikle undervisningen ved løbende at eksperimentere med, observere og reflektere over konkrete undervisningssituationer. Udgangspunktet er, at teamet i fællesskab udforsker undervisningen: Hvordan udspiller den sig? Hvorfor udspiller den sig, som den gør? Hvordan kan den udvikles? Omdrejningspunktet i aktionslæring er at skabe praksisnær viden om og erfaring med udvikling af undervisning.

Bogen indeholder en beskrivelse af, hvordan aktionslæringsforløb kan afvikles, og en præsentation af læreres erfaringer med iværksættelse af aktionslæringsforløb. Tanken er at give læseren et nuanceret indblik i, hvad det er, aktionslæring kan, og hvad den ikke kan.

Bogen er tænkt som en brugsbog for praktikere og andre, der er interesserede i at skabe læring i og videnbasering af pædagogisk praksis. Bogen henvender sig derfor til lærere, undervisere på læreruddannelsen og på professionshøjskolerne, lærerstuderende, pædagogiske konsulenter og andre med interesse for udvikling af pædagogisk praksis.

Helle Plauborg er uddannet lærer og cand.mag. i pædagogik og socialvidenskab. Hun er ansat i KLEO, CVU København og Nordsjælland. Jytte Vinther Andersen er ligeledes læreruddannet; hun arbejder som udviklingskonsulent i KLEO.  Martin Bayer er mag.art. i pædagogik, Ph.d. og lektor og institutleder ved Institut for Curriculumforskning på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Århus Universitet.

Aktionslæring

Fås som

  • Bog
  • i-bog
  • e-bog (pdf-format)

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741250403
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
10. august 2007
Sider:
144
Redaktør:
Henrik Juul

ANMELDELSER

"Denne brugsbog henvender sig overvejende til undervisere og skoleledere, som vil være med til at udvikle og optimere undervisningen. Bogen er et praksisorienteret redskab til at hjælpe lærerne med at eksperimentere, observere og reflektere over egen undervisning [...] Aktionslæring ... er et forholdsvis nyt begreb, som der findes meget lidt litteratur om [...] Interessant og inspirerende udgivelse, som er relevant både for folke- og pædagogiske biblioteker."
Henrik Munch Jørgensen
Lektørudtalelse23. september 2021
"Det er sjældent, at der skrives bøger om læreres læring i hverdagen eller i de situationer, der ligger lige i forlængelse af lærernes hverdag. Der er vel mange, der ikke tillægger læreres udvikling af professionsviden betydning? Det er derfor godt, at der nu er kommet en god, læsevenlig og systematisk bog, der netop indtager det standpunkt, at læreres egenbestemte videnudvikling er et vigtigt omdrejningspunkt i skoleudvikling [...] Bogen bør læses af de mange lærere, der fortsat gerne vil udvikle praksis som team eller som skole [...] Bogen kan og bør bruges på praktiklærerkurser eller i forbindelse med den praktiklæreruddannelse, nogle CVU'er udbyder."
Gunnar Green
Undervisere23. september 2021