Følelser og pædagogik

- i samfundsteoretisk perspektiv

Alle mennesker har på egen krop mærket, hvad det vil sige at blive opdraget og gå i skole, og mange har også gået i daginstitution. Så alle har erfaringer med den følelseshåndtering, man som barn og elev må mestre for at slippe gennem de første år af livet.

I pædagogikken er der imidlertid en tendens til primært at beskæftige sig med afgrænsede og overskuelige problematikker. Følelsesmæssige aspekter bliver ofte skubbet til side eller sat i baggrunden som mindre vigtige end fx videnstilegnelse og målbare temaer. Samtidig er der generelt i samfundet en øget interesse for følelser. De inddrages kommercielt i markedsføring og forbrug, og på arbejdsmarkedet skal man kunne regulere og udtrykke sine følelser på bestemte måder. Pædagogikken er derfor også under forandring mod et øget fokus på følelser til støtte for børns trivsel og som redskaber til udvikling og læring.

Men hvad er følelser overhovedet, og hvordan vi kan forstå dem? I Følelser og pædagogik – i samfundsteoretisk perspektiv beskrives ud fra pædagogers egne beretninger, hvordan følelser – både børnenes og pædagogernes egne – indgår i og indvirker på den pædagogiske praksis. Desuden gennemgås de dominerende teorier om menneskers følelser og de begreber, der især er af betydning i pædagogiske sammenhænge. Endelig analyserer og diskuterer bogen kritisk nogle af de udbredte opfattelser med henblik på at udvikle en teoretisk forståelse af følelser i pædagogikken.

 

Peter Østergaard Andersen er lektor i pædagogik ved Institut for medier, erkendelse og formidling, Københavns Universitet. Han har tidligere skrevet om bl.a. pædagogers praksis, dokumentation og evaluering samt været redaktør på værket Klassisk og moderne pædagogisk teori.

 

 

En del af serien Pædagogik og samfund
Følelser og pædagogik

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Samme serie

Fakta

Klassisk og moderne pædagogisk teori

Klassisk og moderne pædagogisk teori

Pris pr. stk.

580,00 kr.

464,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Pædagogisk antropologi - tilgange og begreber

Pædagogisk antropologi - tilgange og begreber

Pris pr. stk.

370,00 kr.

296,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Person

Person

Pris pr. stk.

250,00 kr.

200,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Baudrillard og pædagogik

Baudrillard og pædagogik

Pris pr. stk.

250,00 kr.

200,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Livsduelighed

Livsduelighed

Pris pr. stk.

200,00 kr.

160,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog

ANMELDELSER

"Alle har jo følelser, og alle kan i større eller mindre grad sætte sig i relation hertil. Alt i alt er der her et spændende værk om, hvilken betydning følelser har i en professionel kontekst, skrevet i et godt, oplysende og indlevende sprog".

Nina Eriksen

Folkeskolen.dk

15. februar 2018

"Denne bog er spækket med interessante og tankevækkende overvejelser af teoretisk beskaffenhed og hører ikke til kategorien natbordslæsning. Den synes velegnet til at danne et solidt grundlag for egne refleksioner som pædagog, lærer, sygeplejerske og socialra°dgiver. Selv om eksemplerne er hentet fra daginstitutionsfeltet, ville det være en skam, hvis den udelukkende vandt indpas dér. Tværtimod er der rigeligt at tage fat pa° for at forsta°, hvad der er pa° færde i mange situationer i institutions- og skoleliv, hvor følelser spiller en afgørende rolle. Styrken i bogen er at anlægge et historisk, teoretisk og diskuterende perspektiv pa° følelser; herved bidrager den til at klargøre, at følelser ikke kan adskilles fra fornuft eller fra de sociale kontekster, hvor følelserne optræder. Især det kontekstuelle er værd at fremhæve her. Der findes mange lærebøger, som løsriver de teoretiske præsentationer fra selve anvendelsesomra°det. Det er ikke tilfældet her."

Læs hele anmeldelsen her

Niels Rosendal Jensen, lektor, DPU, Aarhus Universitet

Tidsskrift for professionsstudier 27. Tema: Affekter og følelser. 2018 

13. november 2018