Anders Stig Christensen

Samfundsfagsdidaktik (i-bog)
At forberede til deltagelse i demokratiet er en opgave for hele skolen – det er en del af folkeskolens formål – men samfundsfaget har en særlig opgave, idet det er det fag, der har fokus på elevernes samfundsmæssige forståelse og deltagelse. Samfundsfagsdidaktik udreder fagets didaktik i krydsfeltet mellem det faglige indhold, elevernes forudsætninger, samfundsteorier og dannelsesteorier. For

Fås som

  • i-bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

210,00 kr.

168,00 kr. ekskl. moms