Homeriske genklange

En genklang er både et ekko, vi hører, og en erindring, der vækkes i os. Denne antologi indeholder begge dele, genklange fra Homers sange gennem tid og rum. Små sange, der hver især spiller videre på den melodi, som Homer slog an med Iliaden og Odysséen. Homeriske genklange er en samling digte, der alle er skrevet i perioden fra Alexander den Stores erobring af det østlige
middelhavsområde til Romerrigets fald, et spænd på 800 år. De har det tilfælles, at de bygger videre på Homers univers eller låner lyden af denne grækernes største digter for at skabe et nyt univers, der kan spejle sig i det homeriske. Homeriske genklange indeholder digte af Moschos, Theokrit, Kolluthos, Bion, Trifiodoros og Musaios, ej at forglemme digtet om musenes krig mod frøerne i bedste homeriske stil. Og det er i disse værker, vi hører om Det gyldne æble og prins Paris’ rov af Helena, om Zeus som tyr på pigejagt og om Træhesten og Trojas fald. Alle motiver, der nok vækker genklange i os, men som for flere af digtenes vedkommende
foreligger på dansk for første gang. Marcel Lysgaard Lech, som er kendt for sine oversættelser af antikkens tragedier, har oversat og udvalgt teksterne. Bogen er rigt illustreret af Erik Barfoed.

En del af serien Græske klassikere
Homeriske genklange

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Samme serie

Fakta

Filoktet

Filoktet

Pris pr. stk.

180,00 kr.

144,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Medea

Medea

Pris pr. stk.

180,00 kr.

144,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Ødipus

Ødipus

Pris pr. stk.

200,00 kr.

160,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Rytteriet

Rytteriet

Pris pr. stk.

180,00 kr.

144,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Antigone

Antigone

Pris pr. stk.

200,00 kr.

160,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
Trojas kvinder

Trojas kvinder

Pris pr. stk.

220,00 kr.

176,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog

ANMELDELSER

Alle tekster – altså digte – har det til fælles, at de tager udgangspunkt i Homers uovertrufne univers, som vi kender det fra Iliaden og Odysséen. De kan også blot være skrevet på samme melodi. Deraf også titlen – nemlig at det vækker genklang af Homer og hans sprogtone, når vi læser teksten, uanset hvornår den er skrevet. For bogens digte er blevet til over en periode på 800 år, fra Alexander d. Stores erobringer til Romerrigets fald.

Og så er det tilmed første gang, at de fleste af dem er oversat til dansk – af netop Marcel Lysgaard Lech, som kan sit kram. (...)

Erik Barfoeds fine tegninger er et godt supplement til teksterne. De er sprudlende og fulde af liv – og humor. For ”Homeriske Genklange” er ligesom meget andet fra den græske kulturarv ikke kun alvorligt og dramatisk. Det er også morsomt og fuld af vid og smil. Heldigvis. Uden gode grin og humor holder en kulturarv heller ikke i mange generationer.

Læs hele anmeldelsen

Dorte J. Thorsen, indehaver af og redaktør

Danmarksbloggen.dk

08. februar 2021

5 hjerter Homerisk latter, løjer og lyrik

Oldtidens gendigtninger af den gamle græker Homers sagnverden er nu oversat til dansk. Samlingen byder især på parodier på den ophøjede mytologi med herlige lavkomiske udleveringer af heltene fra den trojanske krig.(...) 

Klassicisten og den fine oversætter af græske tragedier, Marcel Lysgaard Lech, har oversat og samlet en række homeriske pasticher i ' Homeriske genklange'. Sågar tilsat dem glimrende noter med hensyn til prosodi, historie og motivkreds.

Versene er forfattet af alskens poeter uden for Athen og omegn fra og med det græske sammenbrud forårsaget af Alexander den Store.

Bo Thao Michaélis

Politiken

22. februar 2021

Lechs antologi indeholder også en absolut perle. Den er placeret sidst i bogen, men er ifølge forordet den første, Lech oversatte, og altså kimen til hele projektet: Batrachomyomachia. Det er en kort og brillant parodi på Homers Iliaden, hvor det episke slag udkæmpes, ikke mellem trojanere og grækere, men mellem mus og frøer.

Da frøernes konge kommer til at drukne musenes kronprins, sættes sindene i kog: Krigen er hurtig, barsk og brutal og afsluttes først, da Zeus forbarmer sig over de hårdt trængte frøer og sender et kontingent krabber til undsætning: »sidelænsvandrende, krumme med knivmunde, huden af plader.« Lechs særlige blanding af høj og lav stil, letsind og dunder, ja, selv det tromlende heksameter passer perfekt til dette digt. Den absurde epik-komik fungerer, netop fordi stilen er hævet nok til at være latterlig: Frøen Trøskes død gengives med fuld homerisk schwung (»hjerne sprøj-te-de ud af hans næ-se og jor-den blev blod-rød,« BAM-bambam-BAM-bam-bam-BAM-bam), og blandt de andre kombattanter finder man blandt andet Baconbandit, Krummehaps og Skorpgnaver.

Når Zeus beder guderne om at blande sig i krigen, ganske som i Iliaden, nægter Athene at vælge side, fordi musene har bidt hul i hendes kjole, og frøerne har holdt hende vågen med deres kvækkeri.

Det er kort sagt en løjerlig og makaber blanding af Homersplat og falde-på-musehalen-komedie, hvor Lechs finurligheder har fundet sig et ideelt hjem. Her er det kun passende, at en passage begynder med »den stjernebestrøede himmel« og ender med musenes begejstring for »grillduft og alskens madlækkerier«. Stod det til mig, ville det straks blive genudgivet som et selvstændigt værk, med illustrationer nok til at fylde en hel bog, så denne rablende, rørende og løjerlige genistreg kan få lov til at skinne igennem.

Sophus Helle

Weekendavisen

26. februar 2021

For Kierkegaard var vurderingen, i den tid hvor holdningen var at den finurlige parodi Batrachomyomachia delte forfatter med de homeriske epos, at denne lille genistreg ikke havde været nødvendig at skrive for at lade den homeriske digter træde op blandt de andre genier. Dette kan man jo svært benægte, men det sætter jo dette digt i et skær af uagtværdighed og adspredelse, hvad det ingenlunde fortjener. Af samme grund kan man kun prise oversætteren for at have overbragt en ofte overset perle i den rige skat af antikke digtning - og det i et dansk, som varierer mellem det storladent-bombastiske og komisk-klichéfyldte ,der virker passende i denne genre af episk satiredigtning.(...) Antologien er udstyret både med et kort, oplysende forord om digtenes kontekst, men yderligere med et forklarende (og tit fortolkende) noteapparat, som fortjener fremhævelse. Tilføjelsen af dette omhyggelige arbejde bibringer en læser ikke blot faktuelle informationer, som et internetopslag ville kunne indfri (omend et register med sådanne også er tilføjet) men belysninger af strukturelle og genremæssige forhold, førstegangslæseren utvivlsomt har nødigt for fuldt at kunne værdsætte digtene. I det hele taget lyser værket i sin formidling af en smittende begejstring, som man kun kan håbe fænger an til yderligere arbejde; overmættet er jo på ingen måde det danske bogmarked af klassisk litterære oversættelser. Så herfra: Audentes fortuna iuvat.

Se anmeldelsen her

Kulturkapellet

08. april 2021

Og lige præcis Iliaden er mange af mini-eposserne her en slags ekstramateriale til. Vi får både nogle af de hændelser, der ligger umiddelbart før Iliadens begyndelse - som Helena og Menalaos' bryllup og historien om stridens æble - og umiddelbart efter slutningen - altså træhesten og Trojas fald. Fra sidstnævnte kan fremdrages mange smukke eksempler på, hvordan de kan se ud, når originaltekstens kvalitet og en lydhør oversættelse mødes i fordrageligt samkvem, som her, hvor træhesten trækkes mod Troja. "Jorden sukkede skingert, mens bronzebeslåede vognhjul/pløjede furer i den, og akslerne kværned i navet/ hvor de skreg, som forpint, deres bitre, man klangløse toner". Det ildevarslende lydbillede, de velvalgte bogstavrim og den gungrende heksameterrytme går her op i en skøn enhed. Let er det også at blive begejstret over sprogfornyelser som "fartøjsfælden" (om den trojanske hest) og "byens undergangsborger" (om Helena), og så skal man være lavet af sten for ikke at få et smil på læben over den annonyme Homer-parodi om musenes kamp mod frøerne.Her kæmper museheroer som Ostegnasker og Baconbandit mod de frøernes drabeligste drabanter som Dyndsover og Kvækkersen. Den bør kunne vække en del gymnasieelever fra oldtidskundskabsslummeren(...) så er disse mindre kendte oldgrækere et lystlæsningsbefordrende, underholdende supplement til de helt store klassikere.

Hans Peter Madsen

ATLAS

07. maj 2021