Håndbog i dataetik

Håndbog i dataetik

Mennesker, miljø og samfund

Beskrivelse

Fakta

Bogen opstiller et sæt dataetiske principper og forklarer deres grundlag i rettigheder og værdier i demokratiske samfund. Den viser også, hvordan arbejdet med dataetik kan forankres i organisationen, og hvordan dataetiske principper kan integreres i udviklingsprocesser og den daglige drift, så vi sikrer, at teknologi og data anvendes til gavn for mennesker og samfund – både nu og i fremtiden.

Dataetik er kommet højt på dagsordenen både politisk og i hverdagen i mange myndigheder, virksomheder og andre organisationer i de senere år. Brug af teknologi, data og kunstig intelligens skal være ansvarlig og bæredygtig, og i mange sammenhænge er det helt nødvendigt med etiske overvejelser for at fastholde tillid hos borgere, brugere og kunder.

Men det helt store spørgsmål i den praktiske dagligdag på tværs af organisationer er nok: Hvordan gør vi, og hvordan kommer vi i gang? Handler det bare om at overholde gældende regler, eller skal vi tage et større ansvar og formulere vores egne værdier på området?