International skatteret (i-bog)

I et dansk perspektiv

International skatteret er et interessant og mangesidet felt, der kontinuerligt giver anledning til nye problemer, diskussioner og løsninger i krydsfeltet mellem jura, økonomi, politik og forretning. Feltet er yderligere kompliceret af, at den internationale skatteret ikke er repræsenteret ved ét sammenhængende regelsæt. I stedet er der tale om en felt, hvor forskellige landes lovgivning og internationale regler virker i et kompliceret system.

Denne bog giver en detaljeret indføring i den internationale skatteret og er hovedsagelig skrevet til studerende. Bogen gennemgår love og regler på området, herunder de relevante regler i intern dansk ret, dobbeltbeskatningsoverenskomster og EU-skatteret. Herudover behandler bogen aktuelle emner som international skatteplanlægning og værnslovgivning, og det drøftes, hvordan beslutningstagere og virksomheder forholder sig hertil.

Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Katja Dyppel Weber er alle ansat ved Copenhagen Business School og CORIT Advisory P/S.

International skatteret (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788702310191
Udgave:
2
Udgivelsesdato:
28. august 2020
Sider:
448
Redaktør:
Poul Kragh Jensen

ANMELDELSER

"Bogen retter sig i første række mod undervisningen i international skatteret på de højere læreanstalter, hvilket tydeliggøres af bogens mange eksempler og figurer.
[…]Opbygningen af bogen, som i det hele taget forekommer vellykket,er hensigtsmæssig og overskuelig
[…]Henset til den internationale skatterets betydelige kompleksitet må bogen anses som en kærkommen håndsrækning til den studerende eller den praktiker, som står over for at skulle sætte sig ind i et særdeles kompliceret retsområde"
Malene Kerzel
UfR Online23. november 2015
"... indholdet er ikke kun egnet til undervisningsbrug, men højst relevant for praktikere, der arbejder som revisorer eller rådgivere og herigennem beskæftiger sig med international skatteret.
[…]Bogens illustrationer udgør dens helt store styrke.
[…]Hvis du studerede, dengang bøgerne var kedelige, gør du dig selv en tjeneste ved at genlæse stoffet og ajourføre din viden om dette med denne bog i hånden."
Henrik Carmel, FSR - danske revisorer
Signatur03. december 2015

"... True to this intention, each chapter of the book makes extensive use of cases, examples, and figures. The layout of the book is also intended to encourage its use for study. Students will be encouraged to use the book by the care that has gone into its presentation and production.


[…] Students who follow courses in international tax law, while reading this book, can, unquestionably, be confident that they will be able to obtain a good introduction to the world of international tax law"

Lars Kjærgård Terkildsen
Nordic Tax Journal28. april 2016