Erhvervsakademi

Serviceøkonom

Her finder du bøger og i-bøger fra Hans Reitzels Forlag til serviceøkonomuddannelsen. Du finder bl.a. bøger, som dækker de store områder som fx kommunikation og markedsføring, økonomi, erhvervsjura og meget andet. Du kan bruge menuen til venstre til at sortere på emner.