FAQ om karakterer

Det at måle skoleelevers og studerendes præstationer med en karakter er en flere hundrede år gammel tradition, og karaktererne er i dag en så indgroet del af skole og uddannelse i vores kultur, at de opleves som en selvfølgelig del af hverdagen. Men er karaktergivning ikke efterhånden så gammel en praksis, at det er på tide at overveje dens rolle, formål og relevans set i lyset af den samfundsmæssige udvikling, forandringer i skole og uddannelse samt den viden, vi har i dag om læring og læreprocesser?

For hvad vil vi overhovedet med karaktererne i skole og uddannelse? Hvordan bruges de, og hvordan påvirker de elever og studerende? Hvad måler en karakter egentlig? Lærer man mere, hvis man får karakterer? Spiller ens sociale baggrund eller køn en rolle for ens karakterer? Og hvilke erfaringer har man med at bedrive en undervisning helt uden karakterer?

I FAQ om karakterer diskuterer og besvarer bogens forfatter disse og en række andre aktuelle og ofte stillede spørgsmål om karaktergivning i skolen.

FAQ om karakterer er bog nr. 6 i FAQ-serien om ofte stillede spørgsmål inden for det pædagogiske og psykologiske område. Som de øvrige bøger i serien er også denne bog peer reviewet.

Karen Egedal Andreasen er ph.d. og cand.phil. og lektor ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. Hun er tilknyttet CFU – Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning sammesteds og forfatter til en række publikationer om didaktik og evaluering.

En del af serien FAQ-serien
FAQ om karakterer

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Samme serie

Fakta

FAQ om kreativitet

FAQ om kreativitet

Pris pr. stk.

150,00 kr.

120,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
FAQ om uro

FAQ om uro

Pris pr. stk.

150,00 kr.

120,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
FAQ om innovation

FAQ om innovation

Pris pr. stk.

150,00 kr.

120,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
FAQ om læringsmål

FAQ om læringsmål

Pris pr. stk.

150,00 kr.

120,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
FAQ om selvskade

FAQ om selvskade

Pris pr. stk.

150,00 kr.

120,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog
FAQ om dannelse

FAQ om dannelse

Pris pr. stk.

150,00 kr.

120,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog

ANMELDELSER

Forfatteren kommer ind på karakterernes historie, på hvordan lærer og censor afgør en karakter, når det ikke lige handler om multiple choice-tests, og hvorfor den sociale baggrund stadig er den faktor der vejer tungest, når det kommer til gode karakterer i folkeskolen. Rudolf Steiner-skolerne og Summerhill-skolerne er nævnt, men der er ikke set nærmere på, hvordan disse skoler klarer sig med karakterfrie undervisningsmiljøer.

Ellers er her stort og småt om karakterer incl. en forhåbning om, at skolerne fremover vil tage mere dannelse på sig og mindre evaluering.

Læs hele anmeldelsen her

Birthe Strandby

Bogvægten

17. april 2020

Letlæst, underholdende, nuanceret, forskningsmæssigt velunderbygget. Det er nogle af de nøgleord, der kan karakterisere denne bog, der giver sine svar på centrale spørgsmål om karaktergivning. (...) Bogen kan anbefales til alle, der er interesserede i undervisning. Også til politikere og forældre til elever og studerende, da den er skrevet i et beundringsværdigt klart, varieret, levende og letforståeligt sprog.

Læs hele anmeldelsen her

Karen Egedal Andreasen

Folkeskolen

28. maj 2020

Andreasen viser da også, hvordan skolen i højere og højere grad er blevet en arena, hvor man hele tiden skal testes, vurderes og bedømmes. Der er kommet mere vægt på evaluering de senere år efter PISA, nationale test, afgangseksamen, karakterkrav til ungdomsuddannelser og så videre. Dette på trods af, som forfatteren konkluderende skriver, at “vi ved reelt ikke, om eller hvordan [karakterer] bidrager til elevers faglige udvikling.” (s.139) Og også på trods af, at noget tyder på en negativ korrelation mellem karaktergivning og i hvert fald visse elever og studerende.

Men, hævder Andreasen, vi ved faktisk noget om, hvad der bidrager til elevers lærende udvikling, nemlig det læringsmiljø de er en del af. Der er en positiv sammenhæng mellem et godt læringsmiljø, hvor alle og alles bidrag anerkendes og elevers udvikling. “Faglig udvikling er i bund og grund afhængig af det, man kan betegne som et godt læringsmiljø. Ønsker man at skabe de bedste vilkår for faglig udvikling, er det derfor den vej, man må se.” (s.138)

Derfor kan man hævde, at det kan være en god ide at kigge nærmere på, hvordan karakterer og karaktergivning spiller ind på læringsmiljøet i stedet for at være så fokuseret på den intensivering af test og karakteropmærksomhed, som vi oplever i disse år. Når karaktererne får meget opmærksomhed bidrager de til en konkurrencementalitet mellem eleverne, hvilket fremmer en performance- og præstationskultur, hvilket kan bidrage negativt til mange elevers lærende udvikling.

Det er stadig vigtigere at udvikle en karakter end at få en - det handler om at blive menneske og spille en rolle i eget og andres liv.

Læs hele anmeldelsen her

Ove Christensen

Kulturkapellet

07. juli 2020