Vil du vide det, du ved?

Vil du vide det, du ved?

Kunsten at være opmærksom

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Vores viden om os selv stammer fra de mange erfaringer, vi hele tiden gør og har gjort i forskellige aldre.

Mange af vores handlinger er automatiske

Mange erfaringer er imidlertid ikke knyttet til ord og tanker, men er lejret i kroppen som en parathed til at handle automatisk i bestemte situationer. De er kort sagt blevet til vaner.

En del af vores viden bliver derfor først "synlig", mens vi handler, eller når vi har handlet - og ofte går det slet ikke op for os, at vi har reageret automatisk.

Det gode ved at handle automatisk er, at vi kan agere spontant og hurtigt i situationer, der kræver øjeblikkelig respons. Det dårlige er, at automathandlingerne af og til ødelægger situationer og ikke mindst relationer for os.

Bogens indhold

Vil du vide det, du ved? indeholder beskrivelser af, hvordan vores basisviden om os selv bliver til, og de suppleres af eksempler, der gør det muligt for læseren at genkende sig selv og andre i dem.

Forfatteren omtaler også, hvordan vi ved hjælp at fokuseret opmærksomhed kan opdage og undersøge vores automatik og dermed blive klogere på os selv.

Bogens beskrivelser er baseret på en fænomenologisk, eksistentialistisk og gestaltpsykologiske erkendelsesteori.

Om forfatteren

Hanne Hostrup er uddannet psykolog fra Københavns Universitet 1978. Licentiatgrad 1983. Videreuddannelse som gestaltterapeut i USA. Hun har i over 25 år haft privat praksis, har uddannet og superviseret psykologer i gestaltterapi og er i dag overvejende supervisor, foredragsholder og forfatter. Hanne Hostrup har tidligere udgivet blandt andet Kæreste-billeder (1994), Gestaltterapi (1999) og Tæft, trit og retning (2004) på Hans Reitzels Forlag.

Fås som
I alt

275,00 kr.

220,00 kr. ekskl. moms