Videnskab, teknologi og samfund

en introduktion til STS

Videnskabs- og teknologistudier (STS) er et internationalt forskningsfelt, som undersøger hvordan videnskab, samfund og teknologi samskabes. Bogen er tænkt som en ny og opdateret introduktion til STS som felt, og kapitlerne giver forskellige bud på, hvordan videnskab, teknologi og samfund væves ind i hinanden. Klimaforandringer, googlebriller, fertilitetsbehandling, genmodificerede fødevarer, digitalisering og postfaktualitet optræder bl.a. i denne bog som aktuelle eksempler på hvordan videnskab og teknologi påvirker samfundsforhold stærkere end nogensinde før. Men eksemplerne viser også, at teknologi, videnskab og vores opfattelse af naturen i lige så høj grad er præget af sociale forhold og processer.

Bogen er redigeret af Peter Danholt, lektor på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, og Christopher Gad, lektor på IT-universitetet, København.

Derudover er der kapitler forfattet af Stine Willum Adrian, Casper Andersen, Mikkel Bille, Andreas Birkbak, Anders Blok, Lasse Blond, Claus Bossen, Maja Horst, Klaus Høyer, Casper Bruun Jensen, Torben Elgaard Jensen, Henriette Langstrup, Peter Lauritsen, Kristian Hvidtfelt Nielsen, Finn Olesen, Helene Ratner, Søren Riis, Kasper Schiølin og Brit Ross Winthereik.

Videnskab, teknologi og samfund

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741277653
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
01. februar 2021
Sider:
352
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

Videnskab, teknologi og samfund er som allerede sagt en rigtig god og givende antologi, der dels får på en rigtig fin måde får introduceret til en række af STS’ forskningsområder. Det er også en antologi, der rejser en række spørgsmål om STS.

Som det også hedder i efterordet skrevet af Klaus Høyer, så er det ikke sådan, at STS er en homogen eller enig masse. Tværtimod så er det kendetegnende for STS, at man forholder sig åbent og nysgerrigt til de måder, hvorpå vi stiller spørgsmål og ser udfordringer og problemer på. “Selvom der ikke er enighed om et teoretiske begrebsapparat, er der dog bred enighed om en tilgang til verden, der fokuserer på tilblivelse. Ingen kender verdens essenser eller endegyldige sandheder, fordi der nok ikke er nogen. … Begreber er ikke navne på ting. Begreber skal forskeren (eller forskerkollektivet) argumentere for relevansen af. De skal vise deres værdi i brug.” (s.333).

Hermed min varmeste anbefaling til alle, der interesserer sig for enten teknologi, viden, videnskab eller samfund - eller alle de mulige sammenvævninger, der findes derimellem.

Se hele anmeldelsen

Ove Christensen

Kulturkapellet

06. april 2021

Klimaforandringer, googlebriller, fertilitetsbehandling, genmodificerede fødevarer, digitalisering og postfaktualitet er blandt de mange aktuelle eksempler på, hvordan videnskab og teknologi påvirker samfundsforholdene stærkere end nogensinde før og er vævet sammen på kryds og tværs.

I en ny bog af Peter Danholt, lektor på institut for kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, og Christopher Gad, lektor på IT-universitetet i København, giver en række eksperter deres bud på, hvordan videnskab og teknologi er blevet definerende for mennesker i det 21.

århundrede.

Som forskningsfelt er Videnskabsog Teknologistudier (STS) et forholdsvist ungt område, der undersøger, hvordan videnskab, samfund og teknologi samskabes. I 1990' erne blev grundidéerne i STS af mange opfattet som provokerende, og tanken om, at informationsteknologi skulle få en så markant betydning i samfundet, var nogle steder svær at tage alvorligt.

" For en ny generation, der er vokset op med en smartphone, er det ikke synderligt provokerende at påpege, at denne teknologi spiller en definerende rolle for deres sociale liv. Det er nemt at glemme, at en sådan påstand for 20 år siden udtrykte en lettere marginaliseret og aparte teknologiforståelse inden for human-og samfundsvidenskaberne", skriver Peter Danholt og Christopher Gad i forordet.

Bogen rummer bidrag fra 15 førende danske STS-forskere, som på hver deres felt sætter rammen for teknologiforståelsen i et større samfundsperspektiv.

" Efter Snowden-affæren har kvaliteten af teknologidebatten i Danmark hævet sig markant, og mere nuancerede forståelser for teknologiens og videnskabens rolle har vundet frem, selv om den teknologi kritiske sans blandt politikere og beslut ningstagere måske stadig lader en del tilbage at ønske", skriver Peter Danholt og Christopher Gad i forordet.

PROSA bladet

07. maj 2021