Velfungerende grupper og team

Velfungerende grupper og team

Grundbog om facilitering i organisation og ledelse

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Coaching og facilitering har meget til fælles, men er langt fra det samme! Man kan forenklet sige, at det coaching giver til samtaler, giver facilitering til grupper.

 

Facilitering handler i al sin enkelhed om den svære kunst at hjælpe grupper til at gøre det, de er sat i verden til at gøre på en effektiv, berigende, involverende, engagerende og resultatorienteret måde – især når vi taler om ledelse og organisationsudvikling.

 

Facilitering er et kvalificeret og aktuelt bidrag til, hvordan vi kan takle udviklingen i samfundet og dermed fremtidens ledelse mere effektivt. En teori og et praktisk værktøj til at arbejde med organisationers mange udfordringer og behov

med udgangspunkt i internationalt anerkendte principper for, hvad der karakteriserer god facilitering.

 

 

Denne grundbog er skrevet ud fra et ønske om at hjælpe ledere, konsulenter, procesledere og alle andre, der arbejder professionelt og målrettet med grupper og team over kortere eller længere tid, til at forstå faciliteringens muligheder, afgrænsninger og essens.