Velfærdssamfundet - Enkelt, retfærdigt og effektivt?

Formålet med bogen er at belyse, dels om der har været nedskæringer i den danske velfærdsstat, dels om der som en konsekvens af en række forandringer i de seneste 5-10 år er sket en vækst i uligheden i Danmark. Bogen tegner et billede af den danske velfærdsstats udvikling over de seneste år og peger på nogle myter i debatten, som påvirker udviklingen af den danske velfærdsstat. Velfærdssamfundet – enkelt, retfærdigt og effektivt? inspirerer, giver viden og kvalificerer til en diskussion om, hvordan vi fremmer den samfundsmodel, som internationalt er så berømmet, men som ofte kritiseres i Danmark, herunder for, at den ikke løser de opgaver, den skal.

Bogen kan læses af studerende på de samfundsvidenskabelige uddannelser og af alle med interesse for emnet.

Bent Greve er en dansk velfærds-, skatte- og arbejdsmarkedsforsker og professor ved Roskilde Universitet. Han er bl.a. kendt for sine mange bøger om velfærdsstaten.

Velfærdssamfundet - Enkelt, retfærdigt og effektivt?

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741277592
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
18. februar 2020
Sider:
180
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

4 stjerner

Intet gavner ligheden mere end en ordentlig omgang økonomisk krise. (...) Den nye bog fra hans hånd indeholder en empirisk analyse af den danske velfærdsstat. Den behandler grundigt væksten i de offentlige udgifter til velfærd, samt spørgsmålet om fattigdom og ulighed, som velfærdstaten især er sat i verden for at reducere.(...) Forbruget af offentlige serviceydelser er vokset fra omkring 77.000 til 90.000 kroner per indbygger i samme periode. Udgifterne til administration er også steget, men det er sket i nogenlunde samme takt som de øvrige udgifter. Påstanden om de kolde hænders forslugenhed holder således heller ikke. Greves bog er god til - med udgangspunkt i data - at prikke hul på den slags vrangforestillinger, som stortrives i den politiske debat.

Peter Nedergaard

Berlingske

16. marts 2020

Velfærd - fup eller fakta?

Debatten om den offentlige sektors kvaliteter og mangler er evig.

Fortællingerne om den ligeså. Men hvad er fup, og hvad er fakta? Har der reelt været nedskæringer i den offentlige velfærd de senere år, som nogle hævder? Og er uligheden i Danmark vokset som følge af det? Bogens forfatter går i kødet på velfærdsstaten og dokumenterer både sandheder og fortolkninger - og prøver at vise en vej til at bevare velfærdsstaten uden at svigte borgernes forventninger til den. Bogen henvender sig til alle med interesse for velfærdsdebatten.

Offentlig Ledelse

16. marts 2020

Hvor mange gange har man ikke set påstanden om, at der er blevet skåret og skåret på budgetterne i den offentlige sektor de sidste mange år? Jeg ved det ikke, men det er mange. Men som bekendt bliver en løgn ikke sand af, at man gentager den.

Og derfor er det nyttigt, at professor Bent Greve i sin nye bog ”Velfærdssamfundet – enkelt, retfærdigt og effektivt” tager livtag med den og mange andre vrangforestillinger om det danske velfærdssamfund. (...) Bent Greves nyeste bog er både saglig, præcis og grundig i sin opbygning og argumentation – og vil egne sig fortrinligt som undervisningsmateriale i samfundsfag i gymnasiet. For alle os andre, der er interesserede i samfundet omkring os, kan den læses som en fin påmindelse om, at selv om der er rum til forbedring, så går meget faktisk ganske godt i det danske velfærdssystem. Og, hvis man vil, også som en guide til, hvad vi kunne gøre lidt bedre.

Læs hele anmeldelsen her

Mads Brandsen

Danske Kommuner

30. marts 2020

Bent Greve har skrevet en nyttig bog. Eller skal jeg sige, en nuanceret bog. Med gode referencer og egne artikler guider han læseren hen til konklusioner om velfærdssamfundet anno 2020, som de fleste politikere bør læse.

Og som de fleste samfundsinteresserede bør læse. 

Det er forskeren Greve, vi har med at gøre her. Og ikke politikeren. Jeg påpeger dette up front, idet hans resultater, som vi kommer til, naturligvis har politiske over-og undertoner. Emnet er politisk sprængstof.

Men resultaterne er dokumenterede.

Kogt ned i en maggiterning er bogens kernespørgsmål: Er velfærdssamfundet stadig, hvad vi vil betegne et velfærdssamfund? Forstået som et samfund, hvor der er en rimelig lighed og forstået som en rimelig sammenhængskraft og sociale ydelser, der har et tilstrækkeligt niveau (hvor det så er?).

Peter Mogensen

DJØF bladet

17. april 2020