Traumer i psykiatrien

Bogen henvender sig til tværfagligt personale i almenpsykiatrien og er tænkt som en inspirationskilde og vejledning, der kan hjælpe personalet til en mere traumebevidst tilgang til deres patienter. Det gør den uden at stille krav til psykoterapeutiske kompetencer eller en egentlig traumefokuseret behandleruddannelse.

I bogen præsenteres typiske traumereaktioner som PTSD, sorg, komplekse traumereaktioner og dissociation, og hvordan disse kan påvirke et sygdomsforløb med anden psykisk sygdom som skizofreni eller affektiv sygdom. Bogen indeholder også en udførlig beskrivelse af, hvordan man kan støtte patienter med traumereaktioner og psykisk sygdom, herunder håndtering af forøget alarmberedskab, dissociation og genoplevelser. Bogen beskriver desuden et kort psykoedukationsforløb, der kan tilbydes patienter under indlæggelse eller ambulant. Psykoedukationsprogrammet tager udgangspunkt i bogens kapitler.

Traumer i psykiatrien er skrevet af to førende klinikere og forskere på området og giver en grundig indføring i emnet, fortalt på levende og letforståelig vis.

Cæcilie Böck Buhmann er speciallæge i psykiatri og har skrevet ph.d. om behandling af PTSD. Hun er aktuelt ansat som overlæge på et intensivt afsnit i psykiatrien, driver en privat traumeklinik og er seniorforsker med fokus på behandling af PTSD hos patienter med psykose.

Sofie Folke er autoriseret psykolog og har skrevet ph.d. om behandling af spiseforstyrrelser. Hun har efterfølgende været ansat som behandler og forsker i den ambulante psykiatri og er nu ansat som psykolog og forsker ved Veterancentret, Forsvaret.

Traumer i psykiatrien

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741273525
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
07. januar 2021
Sider:
270
Redaktør:
Agnes Ringer

ANMELDELSER

Traumer går under radaren i psykiatrien i Danmark, mener flere fagprofessionelle. Ny traumebevidst tilgang skal give større viden og konkrete redskaber til at øge patienternes oplevelse af at blive mødt og forstået.(...) Et af Sofie Folke og Cæcilie Böck Buhmanns centrale pointer er, at traumer går under radaren i psykiatrien. – Personalet har ikke den fornødne viden om – og derfor heller ikke de konkrete redskaber til – hvordan de spotter og hjælper patienter med traumer og traumereaktioner, fortæller Sofie Folke. Berøringsangst over for traumer Hvilket er et problem. For der er et massivt antal patienter i psykiatrien, der også bærer på et eller flere traumer. Sofie Folke og Cæcilie Böck Buhmann refererer i deres bog til videnskabelige undersøgelser, der viser, at op mod 80-90 % af patienter med svære psykiske lidelser har oplevet alvorlige traumer. Af disse har 30-50 % PTSD-symptomer. Cæcilie Böck Buhmann fortæller, at da hun på et tidspunkt gennemførte en forskningsundersøgelse, hvor hun interviewede patienter med svære psykiske lidelser om traumer og PTSD, var det kun tre % af dem, der havde en diagnose forud for screeningen. Hendes konklusion efter screeningen var, at der var et betragteligt større antal, der reelt havde PTSD-symptomer. Formodentlig er der, fortæller Cæcilie Böck Buhmann, op mod ti gange så mange, der har PTSD-symptomer end dem, der har fået stillet diagnosen. – PTSD er underdiagnosticeret. Vi står i en situation med et meget stort mørketal, pointerer Cæcilie Böck Buhmann. – Så vi har brug for at fokusere på traumer i psykiatrien. Vi er simpelthen ikke gode nok til at hjælpe patienterne, konstaterer Sofie Folke. Hun mener, at der i fagpersonalet i psykiatrien er en decideret berøringsangst over for traumer

 

Læs hele artiklen her

Nana Toft, journalist

Magasinet P

15. marts 2021