Træning af ledelse

Beskrivelse

Fakta

Ledelse er vigtig! Når ledelse er tilpasset situationen, organisationen og de mennesker, der arbejder der, kan det skabe positive resultater for lederne, medarbejderne, organisationen og samfundet. Det gælder såvel private som offentlige organisationer. Succesfuld ledelse opstår imidlertid ikke af sig selv. Derfor er viden om, hvordan man forbedrer og udvikler ledelse, meget relevant. Adskillige danske forskningsprojekter har derfor undersøgt, hvordan man træner ledelse, så deltagerne får kompetencer, der bidrager til en velfungerende organisation, der når sine målsætninger. Bogen her deler denne viden om, hvorfor, med hvem og hvordan man bedst gennemfører træning af ledelse.

Bogens mange skarpe pointer formidles i et ikke-akademisk sprog og med mange konkrete eksempler, så de er lette at overføre til arbejdet med og beslutninger om ledelsestræning. Den kan anvendes af eksterne konsulenter, HR-udviklere i organisationer, ledere og undervisere på formelle lederuddannelser. Den er nemlig skrevet til alle med interesse for at forbedre ledelse via ledelsestræning, herunder nuværende ledere, kommende ledere og personer, der arbejder med træning af ledelse.

Træning af ledelse – Hvorfor, hvem, hvordan? er forfattet i et samarbejde mellem nogle af landets førende forskere i ledelse: Mads Leth Jakobsen, Anne Bøllingtoft, Caroline Howard Grøn, Ann-Louise Holten, Christian Bøtcher Jacobsen, Ulrich Thy Jensen, Anne Mette Kjeldsen og Lotte Bøgh Andersen.