Fås som

i-bog

Pris pr. stk.

210,00 kr.

168,00 kr. ekskl. moms

Enkeltbrugerlicens

Du skal være logget ind for at købe dette produkt

Tæt på litteratur (i-bog)

Fagdidaktik og metode

Tæt på litteratur er en lærebog til læreruddannelsen og en inspirationsbog til lærere og andre, som interesserer sig for litteratur. Bogens giver et samlet bud på, hvordan man kan gå tæt på den litterære tekst, som er litteraturundervis­ning­ens omdrejningspunkt.

Når litteraturundervisningen skal udvikles, planlægges, gennemføres og evalueres, er det nødvendigt, at læreren har veludviklede tekstanalytiske kompetencer og kan reflektere over, hvad litteratur er. I Tæt på litteratur har litteraturanalysen et didaktisk perspektiv med henblik på at styrke lærerens muligheder for at handle professionelt og kreativt og åbne for de mange muligheder for læring og dannelse, der findes i litteratur. Der diskuteres desuden relevante metoder i forhold til litterær analyse.

I bogen fokuseres endvidere på sproget som indgang til den litterære oplevelse og erkendelse. Det åbner for undersøgelse, analyse og fortolkning med inddragelse af danskundervisningens øvrige kompetenceområder: læsning, fremstilling og kommunikation.

Denne 2. udgave er opdateret og udvidet med en tekstantologi og tilhørende stilladserende spørgsmål til det videre arbejde.

Martin Jørgensen er cand.mag. i dansk og kristendomskundskab og tidligere lektor ved VIA University College. Tidligere har han udgivet Tæt på sprog, Tæt på literacy og Tæt på danskdidaktik (skrevet i samarbejde med Johannes Fibiger og Jørgen B. Asmussen).

Dette er en i-bog, en digital udgave af den trykte bog, suppleret med digitale værktøjer som fx oplæsning, søge- og notefunktion. I-bogen kan læses på computer, tablet og smartphone overalt, hvor der er internetadgang.

Tæt på litteratur (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788741272306
Udgave:
2
Udgivelsesdato:
31. januar 2019
Sider:
270
Redaktør:
Henrik Juul

ANMELDELSER

"Tæt på litteratur" er tænkt som en lærebog til linjefaget dansk på læreruddannelsen. Hovedtanken er, at man gennem analytisk arbejde med litterære teksters sproglige form kan nå frem til indholdet. Derfor er man nødt til at arbejde tæt på teksten, og her hævder forfatteren, at det må ske som en form for mesterlære: Man lærer at analysere og fortolke ved at kigge på, hvordan andre har gjort det, og ved at forsøge sig frem. Ikke desto mindre rummer bogens indledende afsnit en fremstilling af "Analysemetodernes historik", der er meget kort og desværre også sine steder så summarisk, at det går ud over præcisionen. Den vægtigste del af bogen er imidlertid otte eksemplariske (mester)læsninger af repræsentative tekster af blandt andre Naja Marie Aidt, Jesper Wung-Sung og Henning Mortensen. I de fleste af læsningerne demonstrerer Jørgensen styrken ved at gå tæt på teksten, mest overbevisende i læsningen af Henning Mortensens kortprosatekst "Ud på natten når det regner". Her er der klare forbindelseslinjer mellem de mindste tekstlige detaljer og teksten som helhed. Forbindelseslinjerne står mindre klart, når Jørgensen laver læsninger af hele værker ud fra et enkelt kort uddrag. Tekstlæsningerne rummer desuden fokusartikler om særlige felter inden for litteraturanalysen som fortæller, komposition og andet. Det fungerer godt, at belysningen af et særligt fagligt område hænger sammen med den konkrete tekstlæsning. Men strukturen kan besværliggøre arbejdet, hvis det handler om at skabe sammenhæng mellem tekstanalysens forskellige dele og en metodisk bevidsthed, der rækker ud over mesterlærens gøren - også fordi bogens interne henvisninger til tider er behæftet med fejl. Som systematisk indføring i arbejdet med litteratur og didaktik er der områder, hvor bogen ikke står så stærkt. Men som lærebog i sproglig næranalyse rummer den virkelig værdifuldt materiale.
Lars Stubbe Arndal
Folkeskolen21. december 2010