Sociologisk leksikon

Dette alfabetiske opslagsværk er det første af sin art og omfang på dansk og indeholder mere end 2500 opslag fra "abduktion" til "årsagssammenhæng".

Opslagene varierer i længde – fra korte koncise definitioner til omfattende beskrivelser af sociologiens grundbegreber, undersøgelsesområder, metoder, videnskabsteori og betydningsfulde teoretikere. Hvad betyder eksempelvis begreberne magt, modernitet, identitet og sammenhængskraft, og hvad har Weber, Foucault, Bourdieu og Habermas tænkt og skrevet? Værket dækker sociologiens internationale bidrag, traditioner og tilgange med inddragelse af særlige danske forhold og for eksempel biografiske opslag om de første sociologer i Danmark. Der er krydsreferencer mellem opslagene, således at læseren henvises til andre opslag, der kan berige den pågældende term.

Opslagene er skrevet af førende danske sociologer og samfundstænkere og er et uundværligt værk for studerende, undervisere og forskere med interesse for samfundet. Sociologien er en ung videnskab, men med mere end halvandet århundrede på bagen er der tale om et bredtfavnende fag i rivende udvikling.

Steen Nepper Larsen er lektor ved Gnosis - sind og tænkning, DPU, Aarhus Universitet.

Inge Kryger Pedersen er lektor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Sociologisk leksikon

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741203515
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
01. september 2011
Sider:
800
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

"[...]Længe har dansk sociologi og samfundsvidenskab savnet en samlet oversigt over centrale begreber og navne. Der har været enkeltstående værker, som har forsøgt at trække nogle helt grundlæggende linjer, fx norske Dag Østerbergs udmærkede, men korte Sociologiske nøglebegreber (2005). Men et reelt, stort leksikon med de centrale begreber, sociologer og teorier har været en mangelvare. Nu er Sociologisk leksikon kommet på gaden. Og hvilken sag! Intet mindre end 2270 opslag af fin kvalitet, god læselighed og ikke mindst passende længde. For et leksikon, altså. [...] Der er forskellige måder leksika kan prioritere informationen på. Længden på opslag kan variere. Enkelte vælger lange udredninger, mens de fleste vælger et middelpunkt, hvor begrebernes nuancer fremstår klart, mens det på ingen måde er nok, fyldestgørende. Metoden er velkendt. Drys referencer rundt i leksikonet selv, og henvis til forfattere og titler, hvor yderligere information kan findes. Det er sådan et leksikon skal fungere – og det er sådan Sociologisk leksikon er opbygget. [...] den studerende, den faglige læser, forskeren vil nå langt med denne udgivelse under armen. Trods dens sidemæssige massefylde: næsten 800 sider. Flot!"
Kim Toft Hansen
www.kulturkapellet.dk23. september 2011
"[...]Dette opslagsværk er det første af sin art og omfang på dansk og indeholder o. 2300 opslag fra 'abduktion' til 'årsagssammenhæng'. [...] indtil dato har man skullet kigge langt efter et dansk værk, der indeholdt både de klassiske termer, portrætter af de vigtigste sociologer, og som samtidig inddrager de nyeste begreber fra forskningen [...] Sociologisk leksikon er et omfattende opslagsværk med gennemarbejdet og grundig information i de enkelte opslag. [...] Værket dækker sociologiens internationale bidrag, traditioner og tilgange med inddragelse af særlige danske forhold og for eksempel biografiske opslag om de første sociologer i Danmark. Leksikonet har også sideblikke til filosofien, videnskabsteorien, politologien, antropologien, psykologien, demografien, statistikken og den økonomiske videnskab. Der er krydsreferencer mellem opslagene, således at læseren henvises til andre opslag der kan berige den pågældende term. Mange opslag er forsynet med de væsentligste værk-referencer, herunder originalværker og deres relevante - så vidt muligt danske - oversættelser. Alle opslag afrundes med en angivelse af den engelske term. Bogen er skrevet af 94 danske sociologer og samfundstænkere - og opslagene er signerede med forfatternes initialer. Sociologisk leksikon er et uundværligt værk for studerende, undervisere og forskere. Både 3.g'eren, den førsteårsstuderende, journalisten, den professionelle sociolog og almindeligt nysgerrige skal være velkomne læsere af dette leksikon. Det henvender sig både til studerende, fagpersoner og til den alment interesserede læser med interesse for samfundsvidenskaben og i særdeleshed sociologien [...]"
www.fagboginfo.dk13. oktober 2011
"Leksikonet henvender sig bredt til alle sociologiske interesserede og kan anvendes både af gymnasieelever, universitetsstuderende og -forskere, professionelle sociologer, politikere, journalister m. fl. [...] Et nyskabende, omfattende og fagligt velfunderet sociologisk leksikon, med forklaringer og definitioner på alle betydende sociologiske begreber med appel til en bred målgruppe."
Bent Birk Kristensen
DBC - Lektørudtalelse20. oktober 2011
"Sociologisk Leksikon falder på et tørt sted. En sådan bog er et uhyre vigtigt redskab for den studerende såvel som for forskeren. [...] For studerende ved ha.fil specifikt og for andre kombinationsstudier såsom ha.soc. vil bogen være et vigtigt supplement til Politikens Filosofihåndbog, der som Maos lille røde ofte omtales som ’den lille blå’, idet CBS’s kombinationsstudier i højere og højere grad inddrager en sociologisk vinkel. [...] ... et autoritativt leksikon tjener her den rolle at skille skidt fra kanel, dvs. at sortere i informationsmængden, således at kun den relevante information og sagkundskab står tilbage. Bogen, som består af bidrag fra over 90 fageksperter, leverer netop en sådan kompetent og sagkyndig selektion af information, og den vil således kunne være et vigtigt forskningsredskab. [...] Sociologisk Leksikon kan hermed modtage mine varmeste anbefalinger som studieredskab."
Thomas Presskorn-Thygesen, fagansvarlig for ’Videnskabsteori’ på ha.fil.
Tidsskriftet HVORFOR26. januar 2012
"Når man bladrer i gennem Sociologisk Leksikon er det svært at få armene ned [...] Sociologisk Leksikon er ganske enkelt godt skrevet, godt disponeret og godt sat op. [...] Leksikonet kommer imponerende bredt omkring med opslag om såvel teoretiske kernebegreber og almenbegreber som psykologer og filosoffer [...] generelt emmer artiklerne af et - for et påslagsværk atypisk - engagement, der gør dem læsevenlige og vedkommende. Som en ekstra feature gengives nederst i artiklen opslagsordet i sin engelske form, hvilket er meget praktisk, hvis man skal bruge begrebet i en engelsk artikel, opgave el. lign [...] Bogen henvender sig ifølge forordet til 3.g’eren, den førsteårsstuderende, journalisten, den professionelle sociolog og den almindeligt nysgerrig. Ud fra denne betragt¬ning er opslagsværket ualmindeligt vellykket, og jeg håber inderligt, at opslagsværket vil komme så vidt omkring som intenderet, for i så fald tegner fremtiden for den offentlige debat i Danmark en hel del lysere."
Nicolai Von Eggers
Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie 19. juli 2012
"[...]man bliver som læser godt klædt på med en grundforståelse af både begrebet og den sociologiske kontekst, som begrebet refererer til. [...] Samlet skal der derfor ikke herske nogen tvivl om, at Sociologisk Leksikon er et stærkt bud på en klassiker, der bør stå på hylden hos enhver sociologisk interesseret læser, og flere til!"
Gitte Sommer Harrits
Dansk Sociologi12. december 2012
"[...]Længe har dansk sociologi og samfundsvidenskab savnet en samlet oversigt over centrale begreber og navne. Der har været enkeltstående værker, som har forsøgt at trække nogle helt grundlæggende linjer, fx norske Dag Østerbergs udmærkede, men korte Sociologiske nøglebegreber (2005). Men et reelt, stort leksikon med de centrale begreber, sociologer og teorier har været en mangelvare. Nu er Sociologisk leksikon kommet på gaden. Og hvilken sag! Intet mindre end 2270 opslag af fin kvalitet, god læselighed og ikke mindst passende længde. For et leksikon, altså. [...] Der er forskellige måder leksika kan prioritere informationen på. Længden på opslag kan variere. Enkelte vælger lange udredninger, mens de fleste vælger et middelpunkt, hvor begrebernes nuancer fremstår klart, mens det på ingen måde er nok, fyldestgørende. Metoden er velkendt. Drys referencer rundt i leksikonet selv, og henvis til forfattere og titler, hvor yderligere information kan findes. Det er sådan et leksikon skal fungere – og det er sådan Sociologisk leksikon er opbygget. [...] den studerende, den faglige læser, forskeren vil nå langt med denne udgivelse under armen. Trods dens sidemæssige massefylde: næsten 800 sider. Flot!"
Kim Toft Hansen
www.kulturkapellet.dk23. september 2011
"[...]Dette opslagsværk er det første af sin art og omfang på dansk og indeholder o. 2300 opslag fra 'abduktion' til 'årsagssammenhæng'. [...] indtil dato har man skullet kigge langt efter et dansk værk, der indeholdt både de klassiske termer, portrætter af de vigtigste sociologer, og som samtidig inddrager de nyeste begreber fra forskningen [...] Sociologisk leksikon er et omfattende opslagsværk med gennemarbejdet og grundig information i de enkelte opslag. [...] Værket dækker sociologiens internationale bidrag, traditioner og tilgange med inddragelse af særlige danske forhold og for eksempel biografiske opslag om de første sociologer i Danmark. Leksikonet har også sideblikke til filosofien, videnskabsteorien, politologien, antropologien, psykologien, demografien, statistikken og den økonomiske videnskab. Der er krydsreferencer mellem opslagene, således at læseren henvises til andre opslag der kan berige den pågældende term. Mange opslag er forsynet med de væsentligste værk-referencer, herunder originalværker og deres relevante - så vidt muligt danske - oversættelser. Alle opslag afrundes med en angivelse af den engelske term. Bogen er skrevet af 94 danske sociologer og samfundstænkere - og opslagene er signerede med forfatternes initialer. Sociologisk leksikon er et uundværligt værk for studerende, undervisere og forskere. Både 3.g'eren, den førsteårsstuderende, journalisten, den professionelle sociolog og almindeligt nysgerrige skal være velkomne læsere af dette leksikon. Det henvender sig både til studerende, fagpersoner og til den alment interesserede læser med interesse for samfundsvidenskaben og i særdeleshed sociologien [...]"
www.fagboginfo.dk13. oktober 2011
"Leksikonet henvender sig bredt til alle sociologiske interesserede og kan anvendes både af gymnasieelever, universitetsstuderende og -forskere, professionelle sociologer, politikere, journalister m. fl. [...] Et nyskabende, omfattende og fagligt velfunderet sociologisk leksikon, med forklaringer og definitioner på alle betydende sociologiske begreber med appel til en bred målgruppe."
Bent Birk Kristensen
DBC - Lektørudtalelse20. oktober 2011
"Sociologisk Leksikon falder på et tørt sted. En sådan bog er et uhyre vigtigt redskab for den studerende såvel som for forskeren. [...] For studerende ved ha.fil specifikt og for andre kombinationsstudier såsom ha.soc. vil bogen være et vigtigt supplement til Politikens Filosofihåndbog, der som Maos lille røde ofte omtales som ’den lille blå’, idet CBS’s kombinationsstudier i højere og højere grad inddrager en sociologisk vinkel. [...] ... et autoritativt leksikon tjener her den rolle at skille skidt fra kanel, dvs. at sortere i informationsmængden, således at kun den relevante information og sagkundskab står tilbage. Bogen, som består af bidrag fra over 90 fageksperter, leverer netop en sådan kompetent og sagkyndig selektion af information, og den vil således kunne være et vigtigt forskningsredskab. [...] Sociologisk Leksikon kan hermed modtage mine varmeste anbefalinger som studieredskab."
Thomas Presskorn-Thygesen, fagansvarlig for ’Videnskabsteori’ på ha.fil.
Tidsskriftet HVORFOR26. januar 2012
"Når man bladrer i gennem Sociologisk Leksikon er det svært at få armene ned [...] Sociologisk Leksikon er ganske enkelt godt skrevet, godt disponeret og godt sat op. [...] Leksikonet kommer imponerende bredt omkring med opslag om såvel teoretiske kernebegreber og almenbegreber som psykologer og filosoffer [...] generelt emmer artiklerne af et - for et påslagsværk atypisk - engagement, der gør dem læsevenlige og vedkommende. Som en ekstra feature gengives nederst i artiklen opslagsordet i sin engelske form, hvilket er meget praktisk, hvis man skal bruge begrebet i en engelsk artikel, opgave el. lign [...] Bogen henvender sig ifølge forordet til 3.g’eren, den førsteårsstuderende, journalisten, den professionelle sociolog og den almindeligt nysgerrig. Ud fra denne betragt¬ning er opslagsværket ualmindeligt vellykket, og jeg håber inderligt, at opslagsværket vil komme så vidt omkring som intenderet, for i så fald tegner fremtiden for den offentlige debat i Danmark en hel del lysere."
Nicolai Von Eggers
Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie 19. juli 2012
"[...]man bliver som læser godt klædt på med en grundforståelse af både begrebet og den sociologiske kontekst, som begrebet refererer til. [...] Samlet skal der derfor ikke herske nogen tvivl om, at Sociologisk Leksikon er et stærkt bud på en klassiker, der bør stå på hylden hos enhver sociologisk interesseret læser, og flere til!"
Gitte Sommer Harrits
Dansk Sociologi12. december 2012