Fås som

Bog

Pris pr. stk.

260,00 kr.

208,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

260,00 kr.

208,00 kr. ekskl. moms

Social kapital

En introduktion

Danmark er som en humlebi, der i teorien ikke kan flyve, men gør det alligevel. Den offentlige sektor er enorm, skatterne er tårnhøje og de økonomiske incitamenter svage. Alligevel hører vi sammen med de øvrige skandinaviske velfærdsstater til blandt verdens rigeste lande. Hvorfor?   Svaret kunne være ”social kapital”, dvs. summen af det ofte helt uformelle samarbejde, der finder sted dagligt på kryds og tværs borgerne imellem og som bygger på tillid og fælles normer opbygget over generationer. Mistillid og kontrol skaber bureaukrati og koster penge. Et velfungerende civilsamfund derimod, som alle føler sig ansvarlige for, er en produktiv kraft, der gør samfundet mere smidigt og effektivt.   Social kapital er den første danske introduktion til et begreb, der i disse år får stadig mere international opmærksomhed inden for både økonomisk teori og samfundsvidenskaberne generelt. Bogen afdækker begrebets rødder og gennemgår de forskellige teoretiske tilgange til feltet – fra Bourdieu og Coleman til Robert Putnam – og viser med en række konkrete eksempler fra bl.a. andelsbevægelsen og sports- og idrætsbevægelserne, hvordan social kapital har udgjort en afgørende produktionsfaktor i det danske samfund.
Social kapital

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788741250175
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
28. september 2006
Sider:
208
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

"Social kapital. En introduktion er et kvalificeret bud på, hvordan to trends kan kombineres: fokus på social kapital og 'Danmark som foregangsland' [...] en troværdig dansksproget introduktion til social kapital-feltet og et værdigt bud på en forklaring på, hvordan den danske humlebi holder sig på vingerne."
Caroline Howard Grøn
Tidsskriftet Politik27. oktober 2021
"Det er velgørende, at der nu foreligger en introduktion til begrebet social kapital på dansk [...] Den er velskrevet, og man får et godt indblik i, hvad social kapital er."
Lars Torpe
Politica27. oktober 2021
En introduktion til begrebet social kapital har længe været savnet, både i forhold til brug i undervisning, men samtidig til brug i forskning og videnskabelig afklaring i relation til andre begreber som empowerment, solidaritet og medborgerskab. En af grundene til at det kan være vanskeligt at skrive en introduktion til begrebet, er at social kapital er et tværvidenskabeligt begreb, der eksempelvis anvendes inden for sundhedsvidenskabelig og samfundsvidenskabelig forskning. Yderligere er begrebet så abstrakt og må ofte analyseres i komplekse sammenhænge, hvilket ikke gør begrebet særlig tilgængeligt. Det lykkedes dog forfatterne at skabe klarhed og indsigt i denne introduktion.
Pernille Tanggaard Andersen
Tidsskrift for Arbejdsliv27. oktober 2021
"Hele bogen igennem argumenteres der ud fra teoretiske værker og filosoffer, økonomer, politiske sociologer, der redegøres for baggrunde, der er indsamlet casestudies, der har været feltanalyse og introduktionen til social kapital er på alle måder vederhæftig og velbegrundet. Samtidig skriver forfatterne i et særdeles læseværdigt sprog. Der er personlige kommentarer, metakommentarer, der er parenteser og ironi. Alt belyst såvel gennem teori som med (mange) praksiseksempler. Det er en fornøjelse at læse ... læser man blot en enkelt bog om det (stadig mere vedkommende begreb) social kapital, så er denne at anbefale."
Bodil Christensen
Dansk Pædagogisk Tidsskrift17. november 2006
"et tankevækkende og originalt bidrag til historien om den danske velfærdsstats opståen"
Hans Hauge
Jyllandsposten19. december 2006
"et vigtigt supplement til fremtidens diskussioner. Undrer du dig over, hvad det er, der får humlebien Danmark til at flyve, så læs denne bog."
Jan H. Hansen
Tidsskriftet Salt08. januar 2007