Selvet

Selvet

Sociologiske perspektiver

Beskrivelse

Fakta

Selvet er eksempel på et komplekst begreb, der er blevet en fast del af hverdagssproget. Alle benytter i dag ubesværet ord som selvtillid, selvrealisering, selvregulering og selvledelse. Men selvet er fortsat et komplekst og perspektivrigt begreb med stor betydning i den akademiske verden, ikke mindst inden for psykologi og pædagogik.

Denne bog rækker ud over de psykologiske og pædagogiske områder og sætter fokus på selvets betydning i sociologien. Selvet spiller her en afgørende, men overset, rolle som betegnelse for måden at blive til i krydsfeltet mellem individ og samfund.

Bogen er bygget op som præsentationer af vigtige teorier, hvor en række forskere præsenterer selvets betydning. De præsenterede teoretikere er:

  • George Herbert Mead
  • Erving Goffman
  • Michel Foucault
  • Jean-Paul Sartre
  • Zygmunt Bauman
  • Thomas Ziehe
  • Anthony Giddens
  • Axel Honneth
  • Jean-Claude Kaufmann

Anders Petersen adjunkt ved Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet.