Sagsbehandling

En indføring i forvaltningsret

Mange offentligt ansatte arbejder med sagsbehandling, og mange kommer ofte på
dybt vand i omgangen med de komplicerede regler og procedurer, der gælder for
sagsbehandlingen. Denne bog giver en klar og præcis gennemgang af offentlighedsloven,
forvaltningsloven og databeskyttelsesreglerne, samt de mange uskrevne regler og
principper, der gælder ved siden af.


Bogen henvender sig både til praktikere, der er ansat hos offentlige myndigheder, og som
lærebog til studerende, herunder socialrådgivere og studerende på bachelor-, diplom- og
masterniveau.


Bogen beskriver de trin i et sagsforløb, der går forud for, at en myndighed træffer en
afgørelse. Der stilles skarpt på reglerne for korrekt sagsbehandling, herunder reglerne
om aktindsigt og databeskyttelse samt god forvaltningsskik. Samtidig gennemgår bogen,
hvordan man kan finde og anvende relevante retskilder og træffe en korrekt afgørelse.
Bogen er skrevet med udgangspunkt i den virkelighed, som sagsbehandlingen finder sted
i, og har stor vægt på praktiske eksempler. Denne 2. udgave er revideret og opdateret især
i forhold til databeskyttelsesreglerne.

Therese Monberg er cand.jur., journalist og mangeårig underviser i forvaltningsret på Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole samt Forsvarsakademiet.


Bogen gennemgår bl.a. følgende emner:

God forvaltningsskik
Journalisering
Inhabilitet
Pligten til at notere
Forvaltningens pligt til at undersøge og oplyse en sag, herunder partshøring
Begrundelse, herunder hvordan den korrekte begrundelse skrives
Indsamling og behandling af data
Aktindsigt for borgerne efter offentlighedsloven
Aktindsigt for sagens parter
Tavshedspligt
Offentligt ansattes ytringsfrihed
Fortolkning af love
Regler for det saglige skøn
Hvornår afgørelser er ugyldige
Kontrol og klagemuligheder

Sagsbehandling

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788741268767
Udgave:
2
Udgivelsesdato:
31. januar 2019
Sider:
264
Redaktør:
Poul Kragh Jensen

ANMELDELSER

"Denne bog er forbilledligt præcis og pædagogisk. Sproget er letlæst, sagligt og koncist. [...] Læs den før din kollega!"
Rosa Middelboe
HK Statbladet11. december 2015
"Denne bog er forbilledligt præcis og pædagogisk. Sproget er letlæst, sagligt og koncist. [...] Læs den før din kollega!"
Rosa Middelboe
HK Statbladet11. december 2015
"Denne bog er forbilledligt præcis og pædagogisk. Sproget er letlæst, sagligt og koncist. [...] Læs den før din kollega!"
Rosa Middelboe
HK Statbladet11. december 2015