Fås som

Bog

Pris pr. stk.

390,00 kr.

312,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

390,00 kr.

312,00 kr. ekskl. moms

Religionssociologi

En introduktion

"Den første af sin art på et nordisk sprog. Det har været en mangel, og undertegnede mener, manglen er afhjulpet med bravour."

Marie-Louise Ebert Lauritsen, Religion

Kan man være både religiøs og moderne? Hvad er fundamentalisme? Hvilken rolle spiller religion i sociale og etniske konflikter? Misbruges religionen politisk? Er religion kvindeundertrykkende, eller styrker den kvinders selvstændighed? Disse og andre spørgsmål fylder stadig mere i den offentlige debat.

Religionssociologi giver en bred introduktion til religion som socialt fænomen. Bogen præsenterer en række centrale sociologer og samfundsforskeres teorier om religion fra Karl Marx til Zygmunt Bauman. Andre kapitler er viet centrale spørgsmål som religionens rolle i det offentlige rum, enkeltpersoners religiøsitet, religiøse organisationers sociale rolle og forholdet mellem køn, etnicitet og religion. Bogen slutter med at diskutere religionssociologiens muligheder og begrænsninger i spændingsfeltet mellem tro og viden.

Religionssociologi henvender sig først og fremmest til studerende på universiteter og seminarier, men er skrevet så den kan læses med udbytte af alle interesserede.

INGER FURSETH er sociolog, dr.polit. og forsker ved Stiftelsen Kirkeforskning, Oslo.

PÅL REPSTAD er dr.philos. og professor i religionssociologi ved Høgskolen i Agder.

Religionssociologi

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788741250212
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
23. februar 2007
Sider:
344
Redaktør:
Marie Bruvik Heinskou

ANMELDELSER

"Det er en grundig, videnskabelig indføring i religionssociologi, som bedst kan læses af studerende og fagfolk inden for sociologi, antropologi og samfundsvidenskab generelt. Den kan desuden bruges på en række humanistiske fag og på de sociale og sundhedsfaglige uddannelser. Den rejser nogle yderst relevante og aktuelle problemstillinger."
Hans Michelsen
DBC24. september 2021
"Det er en fornøjelse at erfare, at der nu er kommet en grundbog på modersmålet, som tilmed både er grundig og tidssvarende [...] jeg klapper i hænderne over denne glimrende introduktion."
Malene Post
FigenBladet, Aarhus Universitet24. september 2021
Den først af sin art på et nordisk sprog. Det har været en mangel, og undertegnede mener, manglen er afhjulpet med bravour [] Bogen er først og fremmest velskrevet. Sproget er, så selv de meget tunge teoretikere læses flydende, og der er godt med eksempler til illustration. Bogens force er, at de klassiske teoretikere og deres begrebsapparater hele tiden kommer i dialog med de nyeste forskere inden for feltet, hvorved man føler sig godt up to date. Afsnittene er velproportionerede og præcise, og den udførlige indholdsfortegnelse gør bogen opslagsvenlig, hvis man søger viden om et særligt emne.
Marie-Louise Ebert Lauritsen
Religion24. september 2021
En af bogens store forcer som undervisningsmateriale for grundfagsstuderende er de pædagogiske og afbalancerede overvejelser omkring religionen i det offentlige rum og forholdet mellem tro og viden for den praktiserende religionssociolog [] kan varmt anbefales som en alsidig og overbliksskabende indgang til en væsentlig sociologisk disciplin, hvis relevans i kraft af sit genstandsområde rækker langt ud over sociologien.
Bue Rübner Hansen
Slagmark24. september 2021
"For læsere, der undrer sig og måtte ønske at få et bedre indblik i, hvorfor eller hvordan religionssociologer egentlig arbejder med tro og religion, er Inger Furseths og Pål Repstads introduktion til religionssociologi et rigtig godt sted at begynde [...] Med den nye og vellykkede oversættelse fortjener værket at blive udbredt til en langt større dansk læserkreds".
Morten Højsgaard
Kristeligt Dagblad26. april 2007