Religionssociologi

Religionssociologi

En introduktion

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

"Den første af sin art på et nordisk sprog. Det har været en mangel, og undertegnede mener, manglen er afhjulpet med bravour."

Marie-Louise Ebert Lauritsen, Religion

Kan man være både religiøs og moderne? Hvad er fundamentalisme? Hvilken rolle spiller religion i sociale og etniske konflikter? Misbruges religionen politisk? Er religion kvindeundertrykkende, eller styrker den kvinders selvstændighed? Disse og andre spørgsmål fylder stadig mere i den offentlige debat.

Religionssociologi giver en bred introduktion til religion som socialt fænomen. Bogen præsenterer en række centrale sociologer og samfundsforskeres teorier om religion fra Karl Marx til Zygmunt Bauman. Andre kapitler er viet centrale spørgsmål som religionens rolle i det offentlige rum, enkeltpersoners religiøsitet, religiøse organisationers sociale rolle og forholdet mellem køn, etnicitet og religion. Bogen slutter med at diskutere religionssociologiens muligheder og begrænsninger i spændingsfeltet mellem tro og viden.

Religionssociologi henvender sig først og fremmest til studerende på universiteter og seminarier, men er skrevet så den kan læses med udbytte af alle interesserede.

INGER FURSETH er sociolog, dr.polit. og forsker ved Stiftelsen Kirkeforskning, Oslo.

PÅL REPSTAD er dr.philos. og professor i religionssociologi ved Høgskolen i Agder.

Fås som
I alt

390,00 kr.

312,00 kr. ekskl. moms