Religionsfilosofi

Religionsfilosofi

Kristendom og tænkning

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

Religionen har fået fornyet synlighed og betydning i samfundet. Det er en kendsgerning, der kan påvises og undersøges på mange måder. Men kan religion være berettiget og meningsfuld for nutidsmennesker? Det er et spørgsmål for religionsfilosofien, som denne bog giver en indføring i. Bogen koncentrerer sig om den kristne religion og behandler spørgsmålet ud fra to synsvinkler: Kan kristendommens virkelighedsopfattelse være sand – og kan den som livsform og livsmulighed være gyldig?

Bogen indledes med en kort oversigt over den europæiske filosofis historie og en afklaring af begreberne religion og religionsfilosofi. Herefter fokuseres på centrale temaer i det historiske samspil mellem kristendom og filosofisk tænkning:

  • Gudstanken
  • Skabelse
  • Det onde
  • Sekularisering
  • Religionskritik

Bogens øvrige emner er:

  • Religion og naturvidenskab
  • Religionens menneskesyn
  • Religiøst sprog
  • Kristendom i en multireligiøs verden

 

Svend Andersen, professor, dr.theol. (f. 1948)

Niels Grønkjær, valgmenighedspræst, dr.theol. (f. 1955)

Troels Nørager, lektor, dr.theol. (f. 1954)

 

Forfatterne har alle arbejdet inden for fagområdet Etik og Religionsfilosofi ved Afdeling for Systematisk Teologi på Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.