Regenerative perspektiver på ledelse

Regenerative perspektiver på ledelse

Beskrivelse

Fakta

REGENERATIVE PERSPEKTIVER PÅ LEDELSE gennemlyser og diskuterer fænomenet ”regenerativ ledelse”. Som begreb rummer regenerativ ledelse en monumental ambition om en ny menneskelig organisering og en praksis for ledere, der ikke bare bidrager til bæredygtig udvikling, men også genopbygger og skaber balance mellem menneskelige og naturlige ressourcer.

Formålet med denne antologi er at præsentere og udfolde ”regenerativ” og ”regenerativ ledelse” i de mange varianter, som et nyt begreb, der er i hastig udvikling, nødvendigvis må rumme. Gennem 12 bidrag ser forfatterne fra meget forskellige perspektiver på, hvordan den enkelte leder kan lede både andre og sig selv i en regenerativ retning. Bogen diskuterer, hvad der bør være i centrum i regenerativ ledelse, og i hvilket omfang det regenerative perspektiv adskiller sig fra de forståelser, der præger ledelse i dag. 

REGENERATIVE PERSPEKTIVER PÅ LEDELSE er den første bog på dansk om regenerativ ledelse, der er skrevet til videregående uddannelser. Den er er målrettet studerende på grund- og efteruddannelser om ledelse og samfundsforhold. Forfatterne er forskere, konsulenter og undervisere, der arbejder med regenerativ ledelse og regenerative forandringer både praktisk og teoretisk.