Psykologi i socialt arbejde

Psykologi i socialt arbejde

En grundbog

Beskrivelse

Fakta

Få viden om psykologiens funktion og rolle i det sociale arbejde. Denne grundbog i psykologi til socialt arbejde henvender sig til studerende på socialrådgiveruddannelsen og kan bruges igennem hele uddannelsen. Bogen gennemgår den psykologiske teori og metode, som knytter sig til de enkelte modulers læringsmål. Du får en indføring i både psykologiens placering i uddannelsen og i den efterfølgende professionsudøvelse.    
    
Som socialrådgiver er psykologien vigtig for at kunne opnå en forståelse af det enkelte menneske og dette menneskes måde at tænke, føle og opleve verden på. Psykologi i socialrådgiveruddannelsen optræder derfor ofte sammen med emner som kommunikation og læring, som har deres egne kapitler i bogen. Der er også et kapitel om sorg og krise, som ligesom kommunikation og læring griber ind i hele uddannelsen. 

Stig Jensen er psykolog og lektor på Socialrådgiveruddannelsen i Aabenraa, UC Syd.