Pissedårlig ledelse

Pissedårlig ledelse

Beskrivelse

ANMELDELSER

Fakta

VIDEO: ALEXANDER VON OETTINGEN & KARSTEN MELLON TALER MED FORLAGSREDAKTØR HENRIK JUUL OM BOGEN

Bogen er en kommentar til eksisterende ledelsesteorier og til den aktuelle debat om ledelse. Forfatterne folder sig ud med humor og skarpe pointer i et frit og læsevenligt sprog, der samtidig tager læseren med rundt om de faglige begreber, som danner klangbund for tidens drøftelser om ledelse.

Selv om ”pissedårlig ledelse” ikke er et gængs ledelsesbegreb, så er det et aktuelt vigtigt begreb, da det skærper bevidstheden om, hvad der skal til for at opnå den gode ledelse. Det har velmenende idealer, teorier og gode råd om ledelse ikke kunne gøre.

Læs Pissedårlig ledelse og bliv motiveret til at gøre ledelse bedre.