Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser

Moderne relationel forståelse og behandling af borderline-lidelser

Beskrivelse

ANMELDELSER

Ekstramaterialer

Fakta

Hvad er en personlighedsforstyrrelse? Hvad er årsagerne til udvikling af personlighedsforstyrrelser, og hvordan behandles de psykoterapeutisk?

Borderline personlighedsforstyrrelser rammer især yngre mennesker og er forbundet med betydeligt forringet livskvalitet og menneskelig lidelse, herunder selvskadende adfærd, relationer præget af massive konflikter og øget risiko for selvmord. Carsten René Jørgensen fremlægger en model for moderne relationel forståelse og behandling af svære borderline-personlighedsforstyrrelser.

Denne 2. udgave er opdateret med en lang række nye forskningsresultater og er udvidet med afsnit om bl.a. disorganiseret tilknytning, identitetsforstyrrelser og følelsesmæssig dysregulering, borderline og ADHD, personlighedsforstyrrelser hos børn og unge samt udviklingspsykopatalogi.

Carsten René Jørgensen er cand.psych., ph.d. og lektor i klinisk psykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Ud over en lang række videnskabelige artikler og lærebogskapitler har han tidligere udgivet to fagbøger Psykologien i senmoderniteten (2002) og Identitet (2008), begge på Hans Reitzels Forlag.

Fås som
I alt

570,00 kr.

456,00 kr. ekskl. moms